Levél az OTP Bank Nyrt-nek

 PPO – Éves regisztrációs díj  

Tisztelt Hölgyem/Uram!  

A http://ppo.egyebek.hu weboldalon olvastuk az OTP Bank Nyrt. válaszlevelét azokra a kifogásokra, amelyeket bankkártya-tulajdonosok emeltek a http://www.ppo.hu weboldal éves regisztrációs díjának terhelése miatt (A weboldalon közzétett szöveget csatoltuk ehhez levelünkhöz (1.sz. melléklet)).  

A válaszlevelében az OTP Bank Nyrt. azt az álláspontot képviseli, hogy a éves regisztrációs díjat a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetője jogosan követeli, mert a “szolgáltatások kondícióiban történt változás” jogszerű volt és mert ezekről a változtatásokról a felhasználókat a “belső levelező rendszerben tájékoztatta”.  

A terhelt összegek visszafizetését arra hivatkozással hárítja el a bank, hogy az összegeket a bank “zárolta”, és a zárolást a bankkártya-tulajdonosok kifogásai miatt nem lehet feloldani. A zárolást állítólag csak akkor lehetne feloldani, ha a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetője nem tartana igényt a terhelt összegre.  

Egyesületünkhöz az ügyben érintett bankkártya-tulajdonosok azzal a kéréssel fordultak, hogy vizsgáljuk meg a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetőjének eljárását valamint az OTP Bank Nyrt. álláspontját.  

 A teljesség kedvéért csatoltuk ehhez levelünkhöz annak a tájékoztatónak a szövegét, amit az http://www.ppo.hu weboldal felhasználói a kondíciók változásáról kaptak (2.sz. melléklet), továbbá a http://www.ppo.hu weboldalon olvasható “Tudásbázisból” azt a részt amelyik a “Virtual Point of Sale” (V-POS) bankkártya regisztráció feltételeiről szól (3.sz melléklet).  

Az egyesület által felkért jogászok véleménye alapján az OTP Bank Nyrt. válaszlevelével kapcsolatban az alábbi kérdésekre keressük a választ:  

 1. Milyen érvek alapján gondolja az OTP Bank Nyrt. úgy, hogy a http://www.ppo.hu weboldal üzemeltetője jogszerűen módosította egyoldalúan a szolgáltatások kondícióit?
 2. Ellenőrizte-e az OTP Bank Nyrt, hogy melyik törvényi rendelkezésre hivatkozik a weboldal üzemeltetője a kondíciók módosítása kapcsán (l. .2.sz melléklet)?
 3. Mérlegelte-e az OTP Bank Nyrt. a saját jogi felelősségét, abban az esetben, ha egy bíróság utólag megállapítja, hogy a kondíciók egyoldalú módosítása érvénytelen volt, viszont a bírósági ítéletet már nem lehet a weboldal üzemeltetőjével szemben végrehajtani (pl. felszámolták)?
 4. Van-e írásba foglalt szabályzata/irányelve az OTP Bank Nyrt-nek a V-POS rendszer használatáról?
 5. Igaz-e az, az állítás, hogy a V-POS rendszerben a bankkártyák terhelése csak akkor szabályos, ha az adott terhelést a bankkártya-tulajdonos, a PIN-kódja megadásával, engedélyezte?   
  (l. A http://www.ppo.hu weboldalon található “tudástárban” a bankkártya használatával kapcsolatos információkat (3.sz melléklet)).
 6. Miért nem tartotta az OTP Bank Nyrt. szükségesnek a PIN kód használatát az éves regisztrációs díj terhelésekor?
 7. Tájékoztatta-e az OTP Bank Nyrt. a felhasználóknak arról, hogy a http://www.ppo.hu weboldalt üzemeltető cég(ek) javára, lehetővé fogja tenni a bankkártyák terhelését a PIN kód beírása nélkül?
 8. Van-e írásba foglalt szabályzata/irányelve az OTP Bank Nyrt-nek arra vonatozóan, hogy milyen feltételek esetén lehet a terhelt összegeket visszakövetelni? (“chargeback”)
 9. Vizsgálja-e a bank a “chargeback”-eljárás során azt, hogy az adott kereskedő és a kártyabirtokos között, a kifogásolt tranzakcióra tekintettel, létrejötte-e (és ha létre jött, akkor milyen tartalommal jött létre) adásvételi vagy szolgáltatási szerződés?
 10. Felszámít-e költséget az OTP Bank Nyrt. annak a kereskedőnek, akinek a tranzakcióját egy bankkártya-tulajdonos kifogása miatt vissza kell vonni?
 11. Melyik törvényi szabály (vagy üzletszabályzati rendelkezés) miatt hárítja el a bank a terhelt összegek jóváírását (“chargeback”) az összeg “zárolásának” ideje alatt?
 12. Mi értelme van a “chargeback”-eljárásnak (a bankkártya-tulajdonosok szempontjából), ha az csak akkor vezet eredményre ha az ellenoldali fél nem nyújt be bizonylatot megfelelő időben, vagy lemond a terhelt összegről?

A nagyszámú érintett bankkártya-tulajdonosra tekintettel, örülnénk, ha időt szánna ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására! Ezzel nekünk is sokat segítene abban, hogy az érintett fogyasztói jogok tekintetében tisztán lássunk. Kérjük, a válaszaiban jelölje meg azokat a törvényi helyeket (vagy üzletszabályzati rendelkezéseket), amelyek az OTP Bank Nyrt. álláspontját alátámasztják.  

Végezetül, szeretnénk felhívni a figyelmét az egyesületünk weboldalán (https://pitee.wordpress.com) megjelent néhány írásra. Ezekben összefoglaltuk az álláspontunkat az eddig rendelkezésünkre álló információk alapján.  

Válaszait érdeklődéssel várjuk! Kérjük jelezze, ha nem lát lehetőséget arra, hogy ezeket a kérdéseket 3 héten belül megválaszolja.  

Üdvözlettel  

A Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület Elnöke  

1.sz mellékelt
Az OTP Bank Nyrt. válaszlevele az érintett bankkártya-tulajdonosoknak 

2.sz melléklet
Tájékoztató a kondíciók módosításáról 

3.sz. mellékelt
“Tudásbázis” http://www.ppo.hu: a bankkártya regisztrációról  

 


 1.sz mellékelt – Az OTP Bank Nyrt. válaszlevele az érintett bankkártya-tulajdonosoknak  

 Megj.: A levelünkben idézet részeket aláhúzással jelöltük.  

 forrás: http://ppo.egyebek.hu  

Tisztelt XY!  

Sajnáljuk, hogy a terhelés miatt kellemetlenség érte Önt.  

Információink szerint a ppo.hu portálon elérhető korábban díjmenetes, regisztrációt igénylő, szolgáltatások kondícióiban történt változás miatt történt az összeg terhelése. Erről a változásról az oldal az ügyfeleit az adott oldalon történő bejelentkezés követően elérhető belső levelező rendszerben tájékoztatta.  

A számlán zárolt összeg abban az esetben lesz elérhető, ha a zárolás lejáratáig nem érkezik be a bizonylat az ellenoldali féltől, vagy ha a PPO külön jelzi bankunk részére, hogy nem tart igény az összegre. Utóbbi esetben a bank a zárolás lejárata előtt már felhasználhatóvá teszi a tételt.  

A későbbi a PPO részéről indított terhelések megakadályozására az egyetlen lehetőség, ha az adott oldalon megadott kártya letiltásra kerül, hacsak időközben az adott szolgáltatás lemondásra nem került.  

Az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásaival és termékeivel a továbbiakban is állunk az Ön szíves rendelkezésére.  

Tisztelettel:  

OTP Bank Nyrt.        
Elektronikus Banki Igazgatóság
“  


2.sz melléklet – Tájékoztató a kondíciók módosításáról  

Megj.: A levelünkben idézet részt aláhúzással jelöltük.  

forrás: http://www.ppo.hu  

ÁSZF és PPO díjszabás változás – tájékoztató 2009.11.18.  

A PPO Általános Szerződési Feltételei és PPO díjszabása 2010. január 1-ei hatállyal megváltoznak.  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a PPO Általános Szerződési Feltételei és a PPO díjszabása 2010. január 1-ei hatállyal megváltoznak. A módosítások teljes terjedelmében elérhetők honlapunkon a követező címen:  

Klikk  

Felmerülő kérdéseivel, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!  

Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt.  

Ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására.  

Frissítve: 2009.november 18.”  


3.sz. mellékelt – “Tudásbázis” http://www.ppo.hu: a bankkártya regisztrációról  

Megj.: A levelünkben idézet részeket aláhúzással jelöltük.  

forrás: http://www.ppo.hu/usr_site.php?site=tudasbazis_hu.htm&keret=keret.htm&session=MjQ0MTI4Nzg=  

Bankkártya regisztráció  

– Jelszó (PIN) létrehozása
– Többé nem szükségesek a kártyaadatai!
– Maximális biztonságban tudhatja bankkártya adatait!
  

A bankkártya regisztráció egy egyszerű, megoldás, hogy a továbbiakban gyorsan és biztonságosan tudjon rendszerünkben fizetni, bankkártyaadatainak felhasználása nélkül! Óriási előnye, hogy soha többet nem kell nálunk megadnia bankkártyaszámát és egyéb adatait, így Ön bárhonnan indíthat fizetést, anélkül, hogy aggódnia kellene azon, hogy idegenek számára hozzáférhetőek lennének adatai. Maga a regisztráció egy igen egyszerű feladat. A legközelebbi fizetések előtt Önnek létre kell hoznia egy jelszót (PIN), melyet az OTP rendszere rögzít az Ön kártyadadatai mellé. Későbbiekben, ha fizetni kíván, a rendszer már csak ezt a jelszót kéri a vásárláskor, kártyaadatait nem. Kérjük a jelszót ne felejtse el és biztonságosan tárolja!  

Az alábbiakban szemléltetjük a bankkártya regisztráció folyamatát.  

 

 

 
 

  

JELMAGYARÁZAT
 A Bolt (szolgáltató) neve: Az Investech által üzemeltetett bolt megnevezése. A megnevezés függ attól, hogy éppen melyik szolgáltatásunkat veszi igénybe. (Pl.: Investech – Autópályamatrica, Investech- Pannon stb.)
 B On-line áruház megjegyzése: Az Ön által vásárolt termék megnevezése. Pédául Mobil egyenlegfeltöltés.
 C Azonosító: Egy a rendszer által létrehozott, egyedi, soha nem ismétlődő azonosító, mely Önt azonosítja a fizetési procedúra közben.
 D Új jelszó: Egy Ön által kitalált jelszó! Gyakorlatilag egy PIN kód, ugyanis, ha legközelebb az Investech shopok bármelyikén szeretne fizetni, már csak ezt kell megadnia, a kártyaadatait nem.
 E Új jelszó ismétlése: A jelszó megismétlése, az esetleges elírások ellenőrzése.
 F Terhelendő bankkártyaszám: A bankkártyáján található 16 számjegyből álló azonosító. Ha Ön olyan, az OTP Bank által kibocsátott Maestro kártyával kíván fizetni, amelynek száma tíz számjegyű, akkor az első hat számjegyként a következőt kell megadni: 675761. Ezt az Ön bankkártyája 10 számjegyének kell követnie, így tehát összesen 16-jegyű bankkártyaszámot kell megadnia.
 G Lejárati dátum (hhéé): A kártya lejárati dátuma. Hónap-év formátumban.
 H Érvényesítési kód (CVC2/CVV2): A kártya hátoldalán, az aláíráscsíkon szereplő szám utolsó három számjegye. Amennyiben OTP Bank által kibocsátott Maestro kártyával kíván fizetni, ezt a mezőt hagyja üresen!
 I Neve: A kártyán szereplő név. 

VÉGE 


Jogi nyilatkozat

Ennek a bejegyzésnek a célja a tájékoztatás. Ha jogi tanácsra van szüksége, kérjük, keressen fel egy ügyvédet vagy lépjen kapcsolatba az egyesülettel! 2010 © Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület

One Response to Levél az OTP Bank Nyrt-nek

 1. […] A PSZÁF-tól azt is megkérdeztük, hogy az eddig ismert tények alapján vizsgálják-e az OTP szerepét a http://www.ppo.hu weboldal működésével összefüggésben. A weboldal pénzügyi hátterét az OTP biztosította, és az OTP kezelte a károsultak bankkártyáinak adatait. A károsultak elmondása és egyesületünk vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az OTP nem kapott megfelelő felhatalmazást a bankártya-tulajdonosoktól a tranzakció végrehajtására (cikkek: Kitől kérjük vissza a pénzünket? („chargeback”), 2010. január 14. és Levél az OTP Bank Nyrt-nek, 2010 február 1.). […]

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: