Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb

Pert vesztettünk a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) 2012. április 18. napján. A pert egy fogyasztó képviseletében indítottuk az OTP Bank Nyrt. ellen. A keresetlevélben kértük a bíróságtól, hogy állapítsa meg egy devizahitel-szerződés semmisségét, mert a devizahitel-szerződés nem tartalmazza a devizahitel-szerződéshez kapcsolódó összes költséget és a költségek százalékban kifejezett értékét.

Minden bírósági ítélet annyit ér, amennyire meggyőző az ítélet indoklása!

A bíróság, az ítélet indoklása során szemet hunyt a devizahitel-szerződés nyilvánvaló hiányossága felett, és egyszerűen figyelmen kívül hagyta a felperes által benyújtott bizonyítékokat. A bíróság továbbá, a bank érdekében, figyelmen kívül hagyta a Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján szü„letett ítéletének megállapításait is.

Kérjük, olvassa el az eljárás iratait, és írja meg nekünk, hogy elfogadhatónak tartja-e a bíróság indoklását (pitee2008@gmail.com). Az iratok megértéséhez jogi képzettség nem szükséges. A bíróság ítéletének gyenge pontja, minden józan gondolkodású ember számára nyilvánvaló.

Download PITEE-PKKB-Itelet.pdf
(8,2 MB)
Az dokumentumban kiemeltük a felperes érvélésének és a bíróság ítéletnek lényeges pontjait.

A jogeset összefoglalása:

A per alapját egy 2006 novemberében kötött devizahitel-szerződés adja. A szerződés ügyleti kamata 4,95% volt. A szerződéskötés napján a bank saját deviza-eladási és deviza-véleti árfolyamai közötti különbség (ún. “árrés” vagy “árfolyamrés”) értéke 1% volt.

A bírósági eljárás egyik célja a devizahitel-szerződés semmisségének megállapítása. A törvény szerint semmis az a hitelszerződés, amelyik nem tartalmazza a szerződéshez kapcsolódó valamennyi költséget és a költségek százalékban kifejezett értékét (l. Hpt. 213.§ 1. c)).

A felperes érvelése szerint a devizahitel-szerződés semmis, mert az nem tartalmazza az „árfolyamrés” kifejezést és az árfolyamrés értékét „1%”.

A bíróság indoklása szerint a devizahitel-szerződés nem semmis, „mivel a szerződés szerinti ügyleti kamat 4,95%” volt.

A bíróság ítéletének indoklása semmilyen szempontból sem felel meg a jogállami elvárásoknak. A bíróság nem tartotta be sem a bízonyítási eljárással kapcsolatos szabályokat (Pp. 163. §) sem pedig az ítéletek indoklásával kapcsolatos szabályokat (Pp.  Pp. 221. §). A bíróság feladata az lett volna, hogy megvizsgálja a felpers érveit és azokat összevesse a törvényi rendelkezésekkel. E helyett a bíróság, a bank érdekében, jótékonyan szemet hunyt a devizahitel-szerződés nyilvánvaló hiányossága felett.

A fellebbviteli tárgyalás időpontjáról weboldalunkon mindenkit értesíteni fogunk.Álláspontunk szerint a devizahitel-szerződések több szempontból is jogszabályellenesek. 2011. november 11. napján közzétettünk egy fogyasztóvédelmi elemzést, amiben bemutattuk a devizahitel-szerződések legfontosabb jogi hiányosságait. A fogyasztóvédelmi elemzésben felsorolt érvek alapján közérdekű keresetet indítottunk az OTP Bank Nyrt ellen valamint felvállaltuk egy fogyasztó jogi képviseletét ugyancsak az OTP Bank Nyrt-vel szemben. A folyamatban lévő eljárásokról weboldalunkon mindenkit tájékoztatunk.

Az ítélet jegyzi Dr. Grácz Zsuzsanna bíró, PKKB (2012.04.18)

6 Responses to Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb

  1. […] aminél egyértelműen tettenérhető a bíróság elfogultsága a bankokkal szemben (l. Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb). A bíróság ugyanis az ítélet meghozatala során szándékosan figyelmen kívül hagyta azokat […]

  2. […] Egyesületünk tavaly év végén bírósági eljárást indított az OTP Bank Nyrt. ellen. Erről az eljárásról a weboldalunkon tájékozódhat (Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb). […]

  3. […] A bírósági eljárás előzményeiről itt olvashat bővebben: Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb (2012.06.02) […]

  4. […] Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb; […]

  5. […] Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb (2012.06.02) […]

%d blogger ezt szereti: