Indítson PBT eljárást a bankja ellen! (1. rész) – Beadványok

Tegye próbára a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) szavahihetőségét és jogállami elkötelezettségét!

A devizahitelek semmissége matematikai módszerekkel bizonyítható!

A múlt héten hírt adtunk a PBT 2012. augusztus 24. napján kelt határozatáról, amelyben a PBT úgy foglalt állást, hogy a „THM számítása során az árfolyamrést semmilyen jogcímen nem kellett, és nem is lehetett figyelembe venni“ (Az OTP Bank vagy a K&H Bank devizahitelesei menekülnek-e meg a bankok szorításából?).

Az egyesületünk eddigi vizsgálatai szerint, az alábbi pénzintézetek, vették figyelembe az árfolyamrés értékét a  devizahitel-szerződések THM-jének a kiszámítása során:

 • OTP Bank Nyrt.
 • ERSTE Bank Hungary Zrt.
 • MKB Bank Zrt.
 • Budapest Bank Zrt.

Ezeknek a pénzintézeteknek a hitelszerződéseit ezért közvetlenül érinti a PBT határozata. Szakértőink vizsgálják további bankok hitelszerződéseit is.

Az elmúlt napokban rengetegen fordultak hozzánk azzal a kérdéssel, hogy mit lehet kezdeni a PBT határozatával. Köszönjük a sok levelet és támogatást! Kapacitásaink sajnos korlátozottak, ezért egyedi tanácsadást jelenleg nem tudunk vállalni. Ebben a bejegyzésben és a weboldalunkon (www.pitee.org) azonban  mindenkit tájékoztatunk a lehetséges jogi lépésekről!

Kérjük, kísérje figyelemmel a tevékenységünket, és tájékoztassa munkánkról ismerőseit, barátait!

A PBT-t és a bíróságokat csak úgy lehet rákényszeríteni arra, hogy a szakmai követelmények betartásával végezzék feladataikat, ha biztosítjuk a eljárások  nyilvános kontrollját!


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre és Likeoljon minket a Facebookon, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Ebben a bejegyzésben segítséget kívánunk nyújtani mindenkinek, aki a PBT határozatára alapozva, próbára kívánja tenni a PBT szavahihetőségét és jogállami elkötelezettségét!

A devizahitelek semmisségét végérvényesen a bíróságokon lehet kikényszeríteni. Bírósági eljárást indítani azonban kockázatos vállalkozás. A magyar jogállam állapotát jól mutatja, hogy a bíróságok egyelőre elzárkóznak a matematikai összefüggések felismerése elől (A Fővárosi Ítélőtáblának beletört a bicskája a THM-Paradoxonba).

Egyesületünk tavaly év végén bírósági eljárást indított az OTP Bank Nyrt. ellen. Erről az eljárásról a weboldalunkon tájékozódhat (Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb).

A másodfokú eljárás időpontjáról mindenkit tájékoztatni fogunk.

1. A PBT eljárás menete

A PBT eljárása ingyenes! A PBT eljárás miatt nem érhet senkit hátrány! A PBT eljárása ezért mentes minden kockázattól!

A PBT-hez csak olyan kérdéssel lehet fordulni, amit a fogyasztó előzőleg megpróbált közvetlenül a bankjával tisztázni. Az eljárás menete ezért a következő 4 lépésből áll:

 1. lépés: Írni kell a banknak egy panasz levelet, amiben meg kell fogalmazni egy konkrét kérdést (l. lent “Fogyasztói panasz a bankhoz”).
 2. lépés: A panaszt el kell küldeni a banknak és meg kell várni a bank válaszát.
 3. lépés: Miután megérkezett a bank válasza, meg kell fogalmazni egy beadványt a PBT-hez (l. lent “Beadvány a PBT-hez”). A beadványhoz csatolni kell a devizahitel-szerződés, a fogyasztói panasz és a bank válaszának másolatait.
 4. lépés: A beadványt el kell juttatni a mellékletekkel együtt a PBT-hez (H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.)

Ezeknek a dokumentumoknak az alapján a PBT köteles határozatot hozni.

2. Fogyasztói panasz a bankhoz

Azt javasoljuk, hogy az alábbi panaszt nyújtsa be a bankjának:

Tárgy: Fogyasztói Panasz – Árfolyamrés

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A deviza-hitelszerződésemmel kapcsolatban írok Önöknek. A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) H-PBT-H-2079/2012 sz. határozatában világosan állást foglalt a THM számítás módjával kapcsolatban. Ennek megfelelően az Önök deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamai közötti eltérés (ún. árfolyamrés) százalékos értékét a THM számítása során “semmilyen jogcímen nem kellett, és nem is lehetett figyelembe venni“. Ismereteim szerint Önök a hitelszerződéseik THM-jének a kiszámítása során figyelembe vették ezt az értéket. A PBT határozatának tartalmára tekintettel, kérem ismerjék el, hogy a THM értékének a kiszámítása hibás, és emiatt a hiba miatt a deviza-hitelszerződésem semmis.

Üdvözlettel

A panaszról készítsen másolatot és a másolatot őrizze meg. A benyújtott panaszról pedig kérjen átvételi elismervényt, vagy adja fel postán ajánlott küldeményként.

3. Beadvány a PBT-hez

Azt javasoljuk, hogy az alábbi beadványt nyújtsa be PBT-hez, de csak miután(!) megkapta a bank válaszát:

Pénzügyi Békéltető Testület
Budapest
BKKP Pf.: 172.
H 1525

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Hivatkozással az Önök H-PBT-H-2079/2012. sz. határozatára, mellékelten küldöm Önöknek a devizahitel-szerződésem másolatát, valamint a fogyasztói panaszomat és az arra kapott választ. A bank a THM értékének kiszámítása során figyelembe vette a deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok közötti eltérés (ún. árfolyamrés) százalékos értékét, holott – Önök szerint – „a THM számítása során az árfolyamrést semmilyen jogcímen nem lehetett figyelembe venni.

Üdvözlettel

Bizonyítékok:
– Devizahitel-szerződésem
– Fogyasztói panasz
– A bank válasza
– A PBT H-PBT-H-2079/2012. sz. határozata

Indítvány:

Kérem állapítsák meg, hogy a deviza-hitelszerződésem semmis, mert a szerződés nem tartalmazza a szerződéshez kapcsolódó THM értékét. A THM értékének kiszámításakor ugyanis a bank figyelembe vette az árfolyamrés értékét, holott „a THM számítása során az árfolyamrést semmilyen jogcímen nem lehetett figyelembe venni.

Mellékletek:
– Devizahitel-szerződésem
– Fogyasztói panasz
– A bank válasza

A beadványról és mellékleteiről készítsen másolatot és a másolatot őrizze meg. A beadványt  adja fel postán ajánlott küldeményként.

Ha a PBT elkötelezett a jogállami értékek és a saját határozata (H-PBT-H-2079/2012 sz.) mellett, akkor meg fogja állapítani a devizahitel-szerződések semmisségét!

Kérjük, tájékoztasson minket az eljárása alapján kapott PBT határozatról!


Kérjük, támogassák az egyesületünk tevékenységét!
*
Egyesületünk 2008 óta küzd a fogyasztói jogok érvényesítéséért! Minden támogatás fontos számunkra!
*
Bankszámlaszámunk:
Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület
Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-40556309
*
A támogatás javasolt összege: 10.000 Ft.
*
A támogatásról küldünk bizonylatot.

4 Responses to Indítson PBT eljárást a bankja ellen! (1. rész) – Beadványok

 1. […] Ezt követően a PBT  2012. augusztus 24. napján – egy másik ügyben – határozatot hozott az árfolyamréssel kapcsolatban, amelyben úgy foglalt állást, hogy a „THM számítása során az árfolyamrést semmilyen jogcímen nem kellett, és nem is lehetett figyelembe venni“. Weboldalunkon erről a PBT határozatról is hírt adtunk (l. Indítson PBT eljárást a bankja ellen!). […]

 2. […]  október elején közzétettünk két beadványt, amivel egy PBT eljárást lehet kezdeményezni (Indítson PBT eljárást a bankja ellen! (1. rész) – Beadványok) Azóta kb. másfél hónap telt el, aki akkor beküldte a “fogyasztói panaszt” a […]

 3. […] Az ítélet alapján javasoljuk, hogy mindenki kezdeményezzen eljárást a bankja ellen a Pénzügyi Békéltető Testület előtt. […]

 4. […] Az ítélet alapján javasoljuk, hogy mindenki kezdeményezzen eljárást a bankja ellen a Pénzügyi Békéltető Testület előtt. […]

%d blogger ezt kedveli: