Folytatódik a közérdekű kereset az OTP ellen

2011. december elején közérdekű keresetet indítottunk az OTP Bank Nyrt. ellen, amiben kértük a bíróságot, hogy semmisítse meg a banknak, azt az általános szerződési feltételét, amelyikben a bank az egyoldalú szerződésmódosítás jogát fentartotta.

Álláspontunk szerint a kikötés semmis,
mert a kikötés tartalma nem egyértelmű.

Az eljárás 2012 elején elakadt, mert a bíró az eljárást meg kívánta szüntetni. A bíró döntése ellen fellebbeztünk, aminek a Fővárosi Ítélőtábla helytadott.

Biro A tárgyalás időpontja:

2013. április 03. 14:30

Budapest II. Varsányi I. u. 40-44.

III. em. 316.

Aki szeretné, hogy a saját szerződése is
tárgya legyen az eljárásnak,
az vegye fel velünk emailen a kapcsolatot!


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre és Likeoljon minket a Facebookon, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


1. Közérdekű kereset

2011 novemberében közzétettük fogyasztóvédelmi elemzésünket a magyarországi devizahitelezés hibáiról. Álláspontunk szerint a devizahitelekben több hibát is lehet találni.

Az elmúlt évben több eljárást is kezdeményeztünk a bankok ellen, amelyekben az álláspontunkat képviseljük. Az eljárások során szomorúan tapasztaljuk, hogy a bankok azért engedhetik meg maguknak azt, hogy érvénytelen szerződéseket kössenek, mert a bíróságok sok esetben a szerződések legnyilvánvalóbb hiányosságait sem hajlandóak észrevenni (értsd. Árfolyamrés).

Álláspontunk szerint, a deviza-hitelszerződések egyik hibája például az is, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra jogot biztosító rendelkezések nem egyértelműek. Annak érdekében, hogy ezeket a rendelkezéseket érvénytelenítsük közérdekű keresetet indítottunk.

Keresetlevél az OTP egyoldalú szerződésmódosításai ellen

2. Egyoldalú szerződésmódosítás

Az OTP Bank Nyrt. az alábbi formában biztosította magának a jogot a szerződések utólagos egyoldalú módosításához:

„A Hitelezők jogosultak a [hitel/kölcsön] ügyleti kamatát, egyéb költségét, és az erre vonatkozó szerződési feltételt egyoldalúan módosítani, ha a bankközi hitelkamatok, vagy a fogyasztói árindex, vagy a jegybanki alapkamat, vagy az állampapírok hozama, vagy [a] Hitelezők forrás-, valamint hitelszámla-vezetési költsége növekszik, vagy a lakossági hitelek kockázati tényezői a Hitelezőkre nézve romlanak.”

3. A törvényi követelmények

A Hpt. 210. § (3) bekezdése szerint csak olyan kikötés adhat alapot a hiteldíjak (kamat és kezelési költség) egyoldalúan módosítására, amelyik egyértelmű.

Hpt. 210. § (3) A kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha szerződés ezt – külön pontban – a pénzügyi intézmény számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére egyértelműen lehetővé teszi.

4. A Kúria véleménye

A Kúria véleménye szerint tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára – a fogyasztó hátrányára – indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt.

Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés különösen akkor tisztességtelen ha az nem egyértelmű:

a) tartalma a fogyasztó számára nem világos, nem érthető (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve);
Kúria 2/2012 (XII. 10.) PK vélemény

5. A PSZÁF ajánlása

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsa szerint is alapvető fogyasztóvédelmi követelmény volt az, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra jogot adó rendelkezések egyértelműek legyenek:

16. A pénzügyi intézmény az egyes konkrét díjelemekhez, kamatokhoz kapcsolva határozza meg azokat az okokat, eseményeket, amelyek bekövetkezésekor él a díjváltozást eredményező egyoldalú szerződésmódosítási jogával. A megjelölt ok, esemény szervesen kapcsolódjon az adott szerződési elemek pénzügyi intézményeknél jelentkező költségtartalmához. (A jegybanki kamatváltozás például nem lehet indok a kezelési költség emeléséhez.) Az ok, esemény bekövetkezésének egyértelműen megismerhetőnek kell lennie.
PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006. (XI.7.) számú ajánlása a lakossági hitelezés előzetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveiről

6. Mikor egyértelmű egy rendelkezés?

A törvény szövege, a Kúria véleménye és a PSZÁF ajánlása mind elvárják, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást szabályozó rendelkezés egyértelmű legyen!

6.1. Szavak, kifejezések, megfogalmazás

A Kúria az egyértelműséget nyelvi oldalról közelíti meg, ezért számára a legfontosabb elvárás, hogy az adott rendelkezés “világos és érthető” legyen.

A világos és érthető megfogalmazás körében abból indokolt kiindulni, hogy a fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy. Az átlagos fogyasztó tehát nem rendelkezik különleges szakismerettel és szakértelemmel, ugyanakkor az ügyletkötés kockázata őt is terheli.
Kúria 2/2012 (XII. 10.) PK vélemény

6.2. Ok, okozati összefüggés

A törvény szövege és a PSZÁF, pénzügyi oldalról közelíti meg az egyértelműséget. E szerint a vitatott rendelkezésekben a felsorolt okoknak az adott díjelemekhez kell kapcsolódniuk és várható módosításnak kiszámíthatónak és megismerhetőnek kell lennie.

A megjelölt ok, esemény szervesen kapcsolódjon az adott szerződési elemek pénzügyi intézményeknél jelentkező költségtartalmához.
Az ok, esemény bekövetkezésének egyértelműen megismerhetőnek kell lennie.
PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006. (XI.7.) számú ajánlása a lakossági hitelezés előzetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveiről

7. Összegzés

álláspontunk szerint az OTP Bank Nyrt. által használt kikötés nem egyértelmű mert:

  • A kikötésből nem derül ki az, hogy melyik szerződéses költségre vonatkozik.
  • A kikötésből nem derül ki az sem, hogy a kikötésben felsorolt okok milyen mértékű változása esetén fognak az alperesek az egyoldalú szerződésmódosítás jogával élni.
  • A kikötésből nem derül ki az sem, hogy a felsorolt okok milyen összefüggésben vannak egymással.
  • Végezetül a kikötésből az sem derül ki, hogy egy adott ok bizonyos mértékű változása esetén mekkora mértékben fog módosulni a fogyasztó által fizetett adott költségelem.

Jöjjön el a tárgyalásra! Hallgassa meg velünk az OTP Bank Nyrt érvelését! És hallgassa meg hogyan indokolja a bíróság az ítéletét!

Idézés

Idézés

Idézés


Kérjük támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: