Nyílt Levél Dr. Vezekényi Ursula részére

Kúria

1055 Budapest
Markó utca 16.

2013. június 19.

Tárgy: Bírói Szakmai Konferencia – 2013. június 24.

Tisztelt Tanácselnök Asszony!

A Dr. Szász Károly 2013. május 31. napján kelt leveléből értesültünk arról, hogy a Kúria, a deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos perek elbírálásában részt vevő bírák számára szakmai konferenciát szervezett 2013. június 24. napjára. A Kúria kezdeményezését alapvetően támogatjuk. Egyetértünk Önnel abban, hogy pénzügyi fogyasztóvédelmi keresetek eldöntése, speciális szaktudást, közgazdasági, banküzemi ismereteket igényelnek.

Rossz érzést kelt ugyanakkor bennünk a konferenciára meghívott előadók köre; a konferencia megrendezésének nem kellő nyilvánossága; valamint a konferencia megrendezésének dátuma.

Úgy gondoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének képviselői morálisan is és szakmailag is alkalmatlanok arra, hogy bármilyen formában támpontokat nyújtsanak a bírói kar számára. A PSZÁF munkatársait ugyanis súlyos felelősség terheli azért, hogy jelenleg több százezer család a teljes anyagi ellehetetlenülés közelébe került. A PSZÁF munkatársainak személyes érdeke fűződik ahhoz, hogy az igazságszolgáltatást félrevezessék, és így a felelősségüket eltusolják.

A konferencia dátuma és nem kellő nyilvánossága pedig azt a benyomást keltik, mintha a Kúria el akarná titkolni a konferencián elhangzó érveket, és ezzel meg akarná fosztani a június 25-dikei tárgyaláson résztvevő feleket attól, hogy azokra az érvekre érdemben reagálhassanak. Meggyőződésünk, hogy egy jogállamban nincs szükség jogi érvek eltitkolására. Egy jogállam motorja az, ha a jogászok kölcsönösen megismerik egymás gondolatait és együtt keresik a lehető legjobb megoldást a felmerült jogi kérdésekre.

A 2013. június 25. napján megtartandó tárgyalást a nyilvánosság érdeklődéssel fogja követni. A Kúria döntése hosszú évekre meg fogja határozni a társadalom viszonyát az igazságszolgáltatáshoz.

Annak érdekében, hogy a Kúria ítélete a jogbékét megteremtse, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az összes érv, amelyik a döntésnél szerepet fog játszani része legyen a nyilvános tárgyalásnak, azokra a felek reagálhassanak és így azokról mindenki saját véleményt alkothasson.

Ha a Kúria ítéletének indoklása nem győzi meg a nyilvánosságot, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek Magyarország számára.

A magyar pénzügyi jog és a magyar fogyasztóvédelmi jog egyaránt az Európai Unió jogrendszeréből ered. A magyar bírói kar számára hasznos lehetne például megismerni az Európai Unió más tagországainak ítélkezési gyakorlatát. Deviza alapú hiteltermékek vannak például Németországban is, ezért Németországban is ismertek azok a jogi kérdések, amelyek jelenleg a magyar bírói kart foglalkoztatják. Javasoljuk ezért, hogy a Kúria vegye fel az alábbi német jogászokkal a kapcsolatot:

  • XXXXX XXXXX, a Német Szövetségi Köztársaság legfelsőbb bíróságán a pénzügyi joggal foglalkozó tanács elnöke (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof);
  • XXXXX XXXXX, a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyi Felügyeletének igazgatója (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Exekutivdirektor Bankenaufsicht);
  • XXXXX XXXXX, a Német Szövetségi Köztársaság kormányának fogyasztóvédelmi tanácsadója.

Nevezett urak ismerik a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület tevékenységét; tudják, hogy a 2013. június 25. napjára kitűzött tárgyalás központi kérdése a „költség” kifejezés értelmezése valamint az árfolyamrés szerepe, ezért minden különösebb nehézség nélkül tudnának szakmai segítséget nyújtani.

Végezetül szeretnénk felajánlani, hogy mi is küldünk egy szakértőt a 2013. június 24. napján megtartandó konferenciára. Egyesületünk jogászai rendelkeznek azzal a speciális szaktudással, és közgazdasági, banküzemi ismeretekkel, amelyek a pénzügyi jogviszonyok megítéléséhez szükségesek. Szívesen felajánljuk tudásunkat annak érdekében, hogy Magyarország egy igazságosabb országgá váljon.

Üdvözlettel:
PITEE

2 Responses to Nyílt Levél Dr. Vezekényi Ursula részére

  1. […] konferencia zárt, azon csak bírák vehetnek részt. Üdvözlettel, a Kúria Sajtótitkársága Válasz Dr. Vezekényi Ursula részére küldött nyílt levélre (2013. június […]

  2. […] azokra a felek reagálhassanak és így azokról mindenki saját véleményt alkothasson.“Nyílt Levél Dr. Vezekényi Ursula részére, 2013. június […]

%d blogger ezt szereti: