A Debreceni Ítélőtábla a tűzzel játszik!

Jogerősen pert vesztett egy fogyasztó a Debreceni Ítélőtáblán az OTP Bank ellen. A fogyasztó az elsőfokú eljárást idén áprilisban megnyerte. Akkor a Debreceni Törvényszék semmisnek nyilvánította az OTP Bank által alkalmazott általános szerződési feltételt, amelyik a bank számára jogalapot nyújtott a szerződés feltételeinek egyoldalú módosítására. Az OTP Bank által alkalmazott szerződési feltételt, az elmúlt években több állami szerv is vizsgálta és annak tartalmát kivétel nélkül tisztességtelennek találta.

jogi-onkenyA Debreceni Ítélőtábla most megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és elutasította a fogyasztó keresetét. Az ítélet indoklása semmilyen szinten nem felel meg a jogállami elvárásoknak. Az eljáró bírói tanács említést sem tesz az állami szervek korábban megfogalmazott fenntartásairól. Az ítélet tartalma nyilvánvaló ferdítéseken alapul. Debreceni Ítélőtábla az igazságszolgáltatás társadalmi megbecsülését kockáztatja a döntésével.

Ebben a bejegyzésben elolvashatja, az OTP Bank által alkalmazott szerződési feltételt, az állami szervek által megfogalmazott kritikákat és a debreceni bíróságok ítéleteiről szóló híradásokat.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre és Likeoljon minket a Facebookon, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


1. Az OTP Bank szerződési feltétele

Az OTP Bank az alábbi módon fogalmazta meg a vitatott kikötést. Ezt a megfogalmazást nevezte el a szakirodalom “oklistának”, mert a bank egymás után felsorolja az egyoldalú módosításra feljogosító okokat.

Azon feltételek, illetőleg körülmények részletes meghatározása, amelyek esetében a hiteldíj az Adósokra hátrányos módon megváltoztatható a következő: A Hitelező jogosult a kölcsön ügylet kamatát, egyéb költségét, és az erre vonatkozó szerződési feltétel egyoldalúan módosítani, ha a bankközi hitelkamatok, vagy a fogyasztói árindex, vagy a jegybanki alapkamat, vagy az állampapírtok hozama, vagy a Hitelező forrás-, valamint hitelszámla – vezetési költsége növekszik, vagy a lakossági hitelek kockázati tényezői a Hitelezőre nézve romlanak.
Kivonat az OTP Bank fogyasztói, lakossági devizaalapú hitelszerződéséből

A fenti oklista szerint, akkor jogosult a bank a szerződés díjait egyoldalúan módosítani, ha:

  • a bankközi hitelkamatok növekednek; vagy
  • a fogyasztói árindex növekszik; vagy
  • a jegybanki alapkamat növekszik; vagy
  • az állampapírtok hozama növekszik; vagy
  • a Hitelező forrás-, valamint hitelszámla – vezetési költségei növekednek; vagy
  • a lakossági hitelek kockázati tényezői a Hitelezőre nézve romlanak

2. A Debreceni Törvényszék indoklása:

A fenti kikötést a Debreceni Törvényszék tisztességtelennek ítélte, mert az okok szimpla felsorolása sérti az arányosság, az átláthatóság és a szimmetria elvét.

A bíróság megállapította, hogy a hiteldíj egyoldalú módosítására vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen, mert sérti az arányosság, az átláthatóság és a szimmetria elvét.
Pert nyert két devizahiteles a bankkal szemben (origo.hu, 2013.04.11)

3. Korábbi állásfoglalások a vitatott szerződési feltételről

A Debreceni Törvényszék véleményével nincs egyedül. Az OTP Bank fenti kikötését tisztességtelennek ítélte 2006-ban a Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság; 2007-ben az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos; 2008-ban és 2009-ben a Gazdasági Versenyhivatal; A felsorolt intézmények egyetértettek abban hogy az oklista felsorolása “ellenőrizhetetlen és nyomon követhetetlen felhatalmazást ad a hitelező banknak a szerződés módosítására“.

2006 – Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság

Az egyoldalú szerződésmódosítás ilyen feltétele a gyakorlatban a pénzügyi intézmény javára korlátlan, indoklás nélküli módosítást alapoz meg. … A jelenlegi gyakorlat alapján a pénzügyi szolgáltatók szerződésmódosítási joga indokolatlanul széles körre terjed ki, annak nincsenek megfelelő korlátai, valamint a fogyasztók informálása a változtatásról meglehetősen korlátozott, így gyakorlatilag a fogyasztók teljesen kiszolgáltatottak az ilyen jellegű módosításokkal szemben.
Javaslatok a Lakossági Bankszolgáltatások Problémáinak Kezelésére (Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló Szakértői Bizottság, 2006. december)

2007 – Állampolgári jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos

Az üzletszabályzat előzőekben idézett rendelkezése lényegét tekintve az ügyfél számára ellenőrizhetetlen és nyomon követhetetlen felhatalmazást ad a hitelező banknak a szerződés módosítására, mivel a bankon kívül senki nem tudja ellenőrizni, hogy a lakossági hitelek kockázati tényezői miként alakulnak, illetve a bank forrás-, valamint hitelszámla-vezetési költségei miként változnak.
(Országgyűlési biztosok jelentése az OBH 2958/2006 sz. ügyben, 2007. augusztus 21.)

2008 – Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

A banki gyakorlatban általánossá vált az a megoldás, hogy az általános szerződési feltételekben a meghatározott feltételeket és körülményeket úgy írják körül, hogy a bankok gyakorlatilag bármikor, bármilyen mértékben módosíthatnak a szerződéseken, új díjakat vezethetnek be, új szerződéses feltételeket alkalmazhatnak. Megjelentek és terjednek olyan hitelintézeti gyakorlatok is, amelyek lényege, hogy a hitelintézetek kedvezményes akciók keretében hirdetnek olyan rövid időtávra vonatkozó kondíciókat, amik hosszú távon eleve fenntarthatatlanok, majd a bank a szerződésben biztosított egyoldalú szerződésmódosítási lehetőséget kihasználva változtatja meg a szerződés lényeges tartalmát az ügyfél hátrányára.
(GVH, Beszámoló az Országgyűlés részére, 2008. április)

2009 – Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

Az egyoldalú szerződésmódosítások esetében a pénzügyi szolgáltatók által követett jelenlegi gyakorlat szerint a hitelszerződések esetében gyakran előfordul, hogy a szolgáltatók különböző elnevezések alatt lényegében előre kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen egyoldalú módosítási jogot kötnek ki a saját javukra.
(Váltás egyes lakossági és kisvállalati pénzügyi termékek esetében, GVH ágazati vizsgálat, 2009. február 5.)

2009 – Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

A módosítások alkalmazásának gyakorlata tartalmában túlzottan széleskörű, formájában pedig nem biztosított a fogyasztók számára megfelelő lehetőséget arra nézve, hogy érdemben tájékozódhassanak az általuk esetlegesen elfogadhatatlannak tekintett változtatásokról.
(Tájékoztató az Országgyűlés részére, GVH, 2009. május)

4. Debreceni Ítélőtábla indoklása

A Debreceni Ítélőtábla azonban néhány hónapos vizsgálódás után hirtelen megvilágosodott, mert az eljáró tanács tagjai a nevezett kikötést, most minden különösebb fenntartás nélkül “világosnak” és “érthetőnek” találják. A Debreceni Ítélőtábla néhány tollvonással a történelem szemétdombjára küldi az állampolgári jogok országgyűlési biztosát vele együtt az adatvédelmi biztost valamint a Gazdasági Versenyhivatal jogászait, és még a kormány által megbízott pénzügyi szakértőket is.

Az oklistával kapcsolatban előadta a bírói fórum, hogy az oklista elemei világosak, érthetőek és alkalmasak arra, hogy az előre nem látható, normális üzleti kockázatot meghaladó mértékű piaci változásokat kezeljék.
Jogerősen pert vesztett egy devizahiteles (index.hu, 2013.07.01.)

5. Honnan lehet tudni, hogy a Debreceni Ítélőtábla bírái nem mondanak igazat?

5.1. Arányosság elve

Ha a Debreceni Ítélőtábla bírái valóban azt gondolják, hogy a vitatott kikötés megfelel az arányosság elvének, akkor meg kellene tudniuk válaszolni az alábbi kérdéseket:

  • Mekkora mértékben növekszik a hitel kamata, ha a “bankközi hitelkamatok” egy százalékkal megemelkednek és a többi ok nem módosul?
  • Mekkora mértékben növekszik a hitel kezelési költsége, ha a “bankközi hitelkamatok” egy százalékkal megemelkednek, a “jegybanki alapkamat” viszont egy százalékkal csökken és a többi ok nem változik?

Nyilvánvaló, hogy a ezeket a kérdéseket a vitatott kikötés alapján nem lehet megválaszolni. Ennek megfelelően a vitatott kikötés egyáltalán nem biztosítja azt, hogy az egyoldalú módosítás arányban álljon a felsorolt okok módosulásával. A bank minden esetben önkényesen és ellenőrizhetetlenül dönthet a hiteldíj módosításáról. Pont ez a helyzet az, ami teljesen ellentétes a jogállami elvekkel!

5.2. Szimmetria elve

Ha a Debreceni Ítélőtábla bírái valóban azt gondolják, hogy a vitatott kikötés megfelel az szimmetria elvének, akkor meg kellene tudniuk magyarázni azt, hogy az elmúlt években miért nem fordult elő egyszer sem az, hogy a bank egyoldalúan csökkentette volna a hitelek költségeit.

Nyilvánvaló, hogy a bank azért nem csökkentette soha a hitelek költségeit, mert ez nem állt a bank érdekében és erre nem is kötelezte magát a szerződésben. Ez is ellentétes a jogállami elvekkel!

6. Összegzés

Jogerősen pert vesztett egy fogyasztó a Debreceni Ítélőtáblán az OTP Bank ellen. A táblabíróság döntése ellentétes minden korábbi szakvéleménnyel, és nyilvánvalóan sérti a jogállami elveket. Az ítélet Magyarország diktatórikus múltját idézi vissza, mert csak egy diktatúrában szokták bírósági ítéletek kiszolgálni a pénzügyi és politikai elit érdekeit. A Debreceni Ítélőtábla döntése megkérdőjelezi az igazságszolgáltatás demokratikus legitimációját. Ha az igazságszolgáltatás elveszíti demokratikus legitimációját, akkor annak sokkal súlyosabb következményei lesznek Magyarország számára, mint egy esetleges bankpániknak vagy államcsődnek.

Debreceni Ítélőtábla: Dr. Csiki Péter bíró vezette tanács


Kérjük támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

One Response to A Debreceni Ítélőtábla a tűzzel játszik!

  1. […] Aki utána akar olvasni, hogy mit mondtak ezek a szervek a bankok szerződési feltételeiről, az ebben a bejegyzésben tájékozódhat: A Debreceni Ítélőtábla a tűzzel játszik! 2013.07.02. […]

%d blogger ezt kedveli: