Törvényt sért a törvényszék politikai megrendelésre

Ezen a héten pénteken kellett volna a Fővárosi Törvényszéknek tárgyalnia az OTP Bank Nyrt. ellen benyújtott közérdekű keresetünket (l. Tárgyalás 2013.11.29). Erre a napra hívtuk nyilvános vitára Dr. Korba Szabolcsot, az OTP vezető jogtanácsosát (l. Nyilvános vita).

figyelem-02

A tárgyalás és a nyilvános vita elmarad!

A Fővárosi Törvényszék pénteken értesített minket arról, hogy a tárgyalást elhalasztja 2014. február 19. napjára.

Download Fővárosi Törvényszék Idézés közérdekű kereset (2014.02.19.)

A Fővárosi Törvényszék törvényt sért a tárgyalás elhalasztásával!

A beadványunkat elolvashatja ebben a bejegyzésben.

Politikai megrendelés

Politikai megrendelés


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


1. Az igazságszolgáltatás felelőssége

Nyílt titok, hogy a politikai elit a tavaszi választások manipulálására kívánja felhasználni a devizahitelesek ügyét.

A Fidesznek azonban valójában nem érdeke, hogy jogilag tiszta helyzet álljon elő a választások előtt. A végleges mentőcsomag nyomán ugyanis bankpánik kialakulásától tartanak – értesült lapunk.
Bankpániktól tart a kormány, Figyelő Online, 2013.11.14

Továbbá nyilvánvaló, hogy a bírósági tárgyalások elhúzása hozzásegíti a bankok tulajdonosait ahhoz, hogy a pénzüket biztonságba helyezzék.

A PITEE egyesület által  indított közérdekű kereset célja, hogy az OTP Bank Nyrt. szerződéseiben érvénytelenné nyílváníttassuk az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő általános szerződési feltételt. Ezt a rendelkezést az elmúlt hónapokban több első és másodfokú ítélet is, egyedi esetekben, semmissé nyilvánította. A PITEE egyesület közérdekű keresete nem egy egyedi esetben semmisítené meg ezt a feltételt, hanem egyszerre több szerződésben. A tárgyalás elhúzódása lehetővé teszi az OTP Banknak, hogy továbbra is törvénytelenül szedje be havonta az érintett szerződések törlesztőrészleteit.  

A tárgyalás elhúzódása tehát kizárólag a hatalmi elit érdekeit szolgálja. 

Magyarországon ma ismét azoknak áll a zászló, akik szeretnek a zavarosban halászni.

A devizahitelesek ügyében ellentétben áll a társadalom érdeke a hatalmi elit érdekeivel. Ebben a helyzetben az igazságszolgáltatás feladata a jog alkalmazása és a hatalmi elit kordában tartása.

Az igazságszolgáltatás megszegi alkotmányos kötelességeit, ha kiszolgálja a hatalmi elit érdekeit.

2. Jogegységi határozat

Az elmúlt napokban egyre több politikus sürgette a Kúriát, hogy hozzon a devizahiteles perekre vonatkozóan egy jogegységi határozatot.

Tartunk tőle, hogy a hatalmi elit által megrendelt jogegységi határozat nem fogja megoldani a helyzetet. Ugyanúgy, ahogy a Kúria 2013. július 4. napján kelt döntése sem oldotta meg az árfolyamrés problémáját.

A Kúria csak akkor tudja eloszlatni a tevékenységével kapcsolatos kételyeket, ha nyilvános szakmai vitára bocsátja a készülődő jogegységi határozatot.

Egy jogállamban az igazságszolgáltatás  működése teljesen nyilvános!

A jogegységi indítvány 2013. november 25-étől a Kúria honlapján megtekinthető.
Kúria, Sajtóközlemény 2013.11.21.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


3. Kifogás a tárgyalás elhúzódása miatt

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Budapest, II. Varsányi I. u. 40-44.
1535. Bp. Pf. 887.

32. G. 42.278/2013/6.

Tárgy: Kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Pp. 114/A. § (1) bekezdés)

Kérem a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságtól hogy:

  1. állapítsa meg, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztotta megtartani a nyilvános tárgyalást, a 2013. április 3. napján kelt felfüggesztő végzésben nevezett ok megszűnését követő, legkésőbb négy hónapon belül (Pp. 142. § (2) bek.);
  2. utasítsa az elsőfokú bíróságot, hogy tűzzön ki haladéktalanul egy új időpontot nyilvános tárgyalásra;

Indoklás:

2011. november 23. napján közérdekű keresetet nyújtottunk be az OTP Bank Nyrt. ellen. Az elsőfokú eljárás több mint két éve tart.

A bíróság legutóbb 2013. április 4. napján tartott nyilvános tárgyalást. Ezen a tárgyaláson a bíróság azonban az eljárást felfüggesztette, az I-II.r. alperesek 2012. november 29. napján kelt felülvizsgálati kérelmére tekintettel.

Az alperesek felülvizsgálati kérelmét a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, 2013. május 23. napján elutasította (Gfv.VII.30.093/2013/2). Ezt az elutasító végzést az elsőfokú bíróság 2013. június 20. napján kapta meg. Ez az elutasító végzés megszüntette az eljárást felfüggesztő végzés alapját.

A Kúria elutasító végzését követően az elsőfokú bíróságnak ki kellett volna tűznie a folytatólagos tárgyalás időpontját.

A polgári perrendtartás 142. § (1) bekezdése szerint a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az, az elhalasztott tárgyalás napját követően legkésőbb négy hónapon belül megtartható legyen.

Folytatólagos tárgyalás
142. § (2) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az az elhalasztott tárgyalás napját követően legkésőbb négy hónapon belül megtartható legyen.
Polgári Perrendtartás (1952/III)

Ha az elsőfokú bíróság 2013. június 20. napján megkapta a Kúria elutasító végzését, akkor legkésőbb október 20. napjáig ki kellett volna tűznie a folytatólagos tárgyalás időpontját.

A Pp. 104/A. § (1) bek. foglalt törvénykezési szünet a folytatólagos tárgyalás kitűzésére nem vonatkozik. A folytatólagos tárgyalás határideje hónapokban van meghatározva. A Pp. 104/A. § (1) bek. viszont csak napokban megállapított határidőkre vonatkozik.

104/A. § (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszaka (törvénykezési szünet).
Polgári Perrendtartás (1952/III)

Az elsőfokú bíróság ezzel szemben először 2013. november 22. napjára tűzte ki a folytatólagos tárgyalás időpontját (l. idézés 2013. június 28., 15.G.42.278/2013/2). Ez az időpont már túl volt a törvény által engedélyezett négy hónapon, de ezt még, a felperes nem kifogásolta.

Az elsőfokú bíróság a tárgyalás időpontját később 2013. november 29. napjára módosította (l. idézés 2013. szeptember 23., 15.G.42.278/2013/3). Ez a módosítás is túllépte a törvény által engedélyezett kereteket, de a további egy hét eltérést a felperes ismételten nem kifogásolta.

Végül a bíróság 2013. november 22. napján arról értesítette a felperest, hogy a folytatólagos tárgyalás időpontját további három hónappal elhúzza (l. idézés 32.G.42.278/2013/6).

A bíróság a folytatólagos tárgyalás időpontjának ezzel a módosításával lényegesen túllép a törvény által engedélyezett kereteken, továbbá súlyosan megsérti a perek ésszerű időn belül történő befejezésére irányuló kötelezettségét.

A folytatólagos tárgyalás időpontjának, ilyen mértékű elodázását semmilyen körülmény nem indokolja. Kívülállóként felmerül a gyanú, hogy a bíróság politikai megrendelésre késlelteti az eljárást.

A bíróság köteles lett volna 2013. október 20. napjáig megtartani a folytatólagos tárgyalást. A bíróság e helyett folytatólagos tárgyalást csak további négy hónappal később, vagyis összesen nyolc hónappal később, kíván tartani.

Az elsőfokú bíróság eljárása sérti a Pp. 114. § (2) bek. a) és c) pontjait.

Kifogás az eljárás elhúzódása miatt
114/A. § (1) A fél  az ügyben eljáró bíróságnak a (2) bekezdésben meghatározott mulasztása miatt ugyanezen bíróságnál írásban kifogást nyújthat be, kérve a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságtól a mulasztás tényének megállapítását, valamint – megfelelő határidő tűzésével – a mulasztó bíróságnak a (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben az elmulasztott eljárási cselekmény elvégzésére.
(2) Kifogás akkor terjeszthető elő, ha
a) a törvény a bíróság részére az eljárás lefolytatására, eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely határozat meghozatalára határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül eltelt,
c) a bíróság elmulasztotta a perek ésszerű időn belül történő befejezésére irányuló kötelezettségét azáltal, hogy az ügyben a bíróság utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az ésszerű időtartam, amely elegendő volt arra, hogy a bíróság az eljárási cselekményt elvégezze, vagy annak elvégzéséről rendelkezzen, azonban a bíróság ezt nem tette meg.
(3) Nincs helye kifogás előterjesztésének bizonyítási cselekmény elrendelése, valamint olyan határozat ellen, amellyel szemben külön jogorvoslatnak van helye.

Polgári Perrendtartás (1952/III)

Az idéző végzés ellen kifogást lehet emelni, mert az idéző végzés ellen külön jogorvoslatnak helye nincs (114/A. § (3) bek.).

Az elsőfokú bíróság mulasztását úgy lehet orvosolni, ha a bíróság haladéktalanul egy új időpontot tűz ki a tárgyalás folytatására, amit aztán meg is tart.

Tisztelettel


4. A Fővárosi Törvényszék idézése

Olvassa el a Fővárosi Törvényszék idézését, amiben elnapolta a 2013. november 29. napjára kitűzött tárgyalást.

Download Fővárosi Törvényszék Idézés közérdekű kereset (2014.02.19.)

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Budapest, II. Varsányi I. u. 40-44.
1535. Bp. Pf. 887.

32. G. 42.278/2013/6.

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. Ezt az idéző végzést a megjelenéskor fel kell mutatni.

Idéző végzés

A Fővárosi Törvényszék a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület felperesnek az OTP Bank Nyrt. és társa alperesek ellen tisztességtelen kikötés megtámadása iránt indított perében a bíróság a hátoldalon írt törvényes következmények terhével felhívja a feleket, hogy

2014. február 19. 13 órakor

a bíróság a Budapest, II. Varsányi I. u. 40-44. III. em. 316. ajtószám alatt a per folytatólagos tárgyalására jelenjenek meg.

A bíróság tájékoztatja az alperest, hogy a Pp. 73/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a perben a jogi képviselet kötelező.

Felhívja a bíróság az alperest, hogy jogi képviseletről a tárgyalásig gondoskodjék. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), a felperes jogtanácsosát, illetve törvényes képviselőjét, amennyiben a törvényes képviselő jogi szakvizsgával rendelkezik.
Figyelmezteti a bíróság az alperest, hogy a Pp. 73/B. § alapján amennyiben jogi képviselő nélkül jár el, nyilatkozata hatálytalan, illetve úgy kell tekinteni, mint aki nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.

Toldat: A bíróság a 2013. november 29. napján 14 óra 30 percre kitűzött tárgyalást beállítja, azon a feleknek megjelenniük nem kell.

Budapest, 2013. november 22.

A kiadmány hiteléül:

Bruscháné
tisztviselő írnok
______________ Dr. Tóth Gyula sk.
bíró

Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

3 Responses to Törvényt sért a törvényszék politikai megrendelésre

  1. […] annak a gyanújának adott hangot, miszerint az eljárás elhúzódása nem a véletlen műve. (Törvényt sért a törvényszék politikai megrendelésre, […]

%d blogger ezt szereti: