Közérdekű Kereset az OTP ellen – Folytatódnak a bírósági törvénysértések

A Fővárosi Törvényszék 2014. április 17. napján részben helyt adott közérdekű keresetünknek az OTP Bank ellen, és semmissé nyilvánította a bank egyoldalú szerződésmódosításait lehetővé tevő általános szerződési feltételt. A keresetünkben azt kértük, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére terjedjen ki. A Fővárosi Törvényszék azonban az ítélet terjedelmét leszűkítette a 2005-2007 között kötött hitelszerződésekre.

Az OTP szerződési feltétele tisztességtelen!

Darákné dr. Nagy Szilvia

Darákné dr. Nagy Szilvia
Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék ítélete ellen fellebbeztünk, annak érdekében, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére kiterjedjen.  A fellebbezést ezen a weboldalon közzé fogjuk tenni.

Aki 2011. november óta figyelemmel követi a per történetét, az tudja, hogy a  Fővárosi Törvényszék bírái mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresetünk sikertelen legyen; illetve, ha már a keresetet elutasítani nem lehet, akkor az eljárás a lehető legjobban elhúzódjon.

A  Fővárosi Törvényszék a fellebbezésünket május elején megkapta, és újabb eljárásjogi csűrés-csavarásba kezdett annak érdekében, hogy a pert tovább elhúzza.

A devizahitelek problémájára jogállami megoldást csak a bírósági eljárások tudnak adni. Ennek azonban az a feltétele, hogy a bíróságok betartsák a jogállami normákat és számon kérjék a hatalmi eliten a törvények betartását.

Magyarország mindaddig nem lesz egy sikeres és erős ország, amíg a bíróságok kiszolgálják a hatalmi elit érdekeit.

Olvassa el a közérdekű kereset újabb dokumentumait:


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


1. Idézés nyilvános tárgyalásra

Idézés (Fővárosi Törvényszék, 2014.05.08)

20140527-KB02JIDC-Idezes Kiegeszito targyalas (perilletek)

Idézés

2. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Pp. 114/A. § (1) bekezdés)

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (1084 Budapest, Mátyás tér 17, III/9), felperes, nevében, a felperes és az OTP Bank Nyilvános Részvénytársasággal (1051 Budapest, Nádor u. 16.) valamint az OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – alperesek – szemben, általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt peres eljárásban a Fővárosi Törvényszék 32.G.42.278/2013/26 számú idéző végzésére figyelemmel kérem a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságtól, hogy:

  1. állapítsa meg, hogy az elsőfokú bíróság elmulasztotta felterjeszteni a felperes fellebbezését, a per összes irataival együtt,legkésőbb nyolc napon belül a másodfokú bírósághoz (Pp. 238. § (1) bek.);     
  2. utasítsa az elsőfokú bíróságot, hogy haladéktalanul terjessze fel a felperes fellebbezését a per összes irataival együtt a másodfokú bírósághoz

Tényállás:

A Fővárosi Törvényszék 2014.04.17. napján hirdette ki az elsőfokú eljárás ítéletét (32.G.42.278/2013/23.). A felperes 2014.04.30. napján fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen. Az elsőfokú bíróság 2014.05.08. napján idéző végzést bocsátott ki „kiegésztíő ítélet” hozatala céljából.

Indoklás:

A Fővárosi Törvényszék eljárása az eljárás elhúzódásához vezet. A Pp. 238. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú bíróság köteles lett volna a fellebbezést, annak kézhezvételét követően legkésőbb nyolc napon belül, a per összes irataival együtt,a másodfokú bírósághoz felterjeszteni. A Fővárosi Törvényszék ennek a kötelezettségének, úgy látszik, nem tett eleget. Az újabb tárgyalásra szóló idézés azt mutatja, hogy a bíróság további eljárásjogi lépéseket tesz, a helyett, hogy betartaná a Pp. rendelkezéseit. Ez a jogsértés úgy orvosolható, ha a Fővárosi Törvényszék haladéktalanul felterjeszti a felperes fellebbezését a per összes irataival együtt a másodfokú bírósághoz.

3. Kifogás az eljárás szabálytalansága miatt (Pp. 114. §)

Tisztelt Fővárosi ítélőtábla!

 A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (1084 Budapest, Mátyás tér 17, III/9), felperes, nevében, a felperes és az OTP Bank Nyilvános Részvénytársasággal (1051 Budapest, Nádor u. 16.) valamint az OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – alperesek – szemben, általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt peres eljárásban a Fővárosi Törvényszék 32.G.42.278/2013/26 számú idéző végzésére figyelemmel az alábbi kifogást emelem az eljárás szabálytalansága ellen (Pp. 114. §):

  1. a Fővárosi Törvényszéknek nincs hatásköre kiegészítő ítéletet hozni (Pp. §10 (2) bek. b) pont);
  2. a kiegészítő ítéletet meghozatalához szükséges tényállási feltételek nem állnak fent.

Tényállás:

A Fővárosi Törvényszék 2014.04.17. napján hirdette ki az elsőfokú eljárás ítéletét (32.G.42.278/2013/23.). A felperes 2014.04.30. napján fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen. Az elsőfokú bíróság 2014.05.08. napján idéző végzést bocsátott ki „kiegésztíő ítélet” hozatala céljából.

Indoklás

A Fővárosi Törvényszék eljárása több szempontból is sérti a polgári perrendtartás szabályait:

  1. A Fővárosi Törvényszéknek nincs hatásköre az eljárással kapcsolatban további tárgyalásokat tartani és további döntéseket hozni. A felperes fellebbezése következtében ugyanis megszűnt az elsőfokú bíróság hatásköre az eljárás folytatására. A fellebbezési kérelem benyújtásától ugyanis az eljárás a Fővárosi Ítélőtábla hatáskörébe tartozik. (Pp. §10 (2) bek. b) pont).       
  2. A kiegészítő ítéletet meghozatalához szükséges tényállási feltételek nem állnak fent. A Pp. 225. § értelmében kiegészítő ítéletet csak valamelyik fél határozott kérelme (Pp. 225. § (2) bek.) esetén lehet hozni.

Ismereteim szerint a Fővárosi Törvényszéknek 2014.04.17. napján kihirdetett ítélete után egyik fél sem kérelmezte az elsőfokú bíróságtól, hogy hozzon kiegészítő ítéletet az eljárási illeték tárgyában.

Az ítélethirdetést követően az ügyben benyújtott következő irat a felperes fellebbezése. Ez az irat határozott kérelmet tartalmaz a felperes perköltségeit illetően, de nem tartalmaz semmilyen kérelmet az eljárási illetékre vonatkozóan. A Fővárosi Törvényszéknek tehát nincs joga az illeték tekintetében kiegészítő ítéletet hozni, mert azt egyik fél sem kérte.

A Pp. nem ad eljárásjogi felhatalmazást az elsőfokú bíróságnak arra, hogy önkényesen utólag kiegészítsen egy ítéletet, csak azért mert elfelejtett az illeték kérdésében dönteni.

A felperes teljes személyes illetékmentességben részesül (Illetéktv. 5. § (1) d)). A felperest emiatt nem fogja érinteni az ítélet esetleges, önkényes kiegészítése.

A felperes ugyanakkor, mint fogyasztóvédelmi szervezet, aggodalommal figyeli a bírósági eljárás törvénysértéseit. A közérdekű kereset elbírálásával kapcsolatos sorozatos törvénysértések ugyanis azt a benyomást keltik a fogyasztókban, mintha a magyar bíróságok nem tennének eleget jogállami kötelezettségeiknek, és a bankok javára elfogultan ítélkeznének.

A plusz tárgyalási nap kitűzése az eljárás további elhúzódását, és a felperes ügyvédi költségeinek a mesterséges növelését célozza. Az eljárás elhúzódása valamint a felperes ügyvédi költségeinek a mesterséges növelése az alperesek érdekeit szolgálja. Az elsőfokú bíróság ítéletében ugyanis nyilvánvalóvá tette, hogy a felperes ügyvédi költségeit nem szándékozik az alperesekre hárítani.

Nincs esély demokratikus társadalmat építeni, egy olyan országban, ahol az igazságszolgáltatás önkényesen hoz döntéseket.

Kérem, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodjanak a másodfokú tárgyalás időpontjának a kitűzéséről.

Vége


Kérjük támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt kedveli: