Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak a devizahitelesek

A Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) azt akarja elérni, hogy a strasbourgi bíróság vizsgálja meg az Alkotmány-bíróságnak azt a március határozatát, amiben az Alkotmány-bíróság jóváhagyta a “clausula rebus sic stantibus” elvének alkalmazását a törvényhozásban.

Az egyesület álláspontja szerint az Alkotmánybíróság korábbi határozata ellentétes az európai jogállami hagyományokkal.

Alkotmánybíróság

Alkotmánybíróság

Annak érdekében, hogy az  Emberi Jogok Európai Bírósága vizsgálni tudja 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban „Bankmentő Törvény”) rendelkezéseit, az egyesületnek első lépésben az Alkotmánybírósághoz kell fordulnia jogorvoslatért.

A PITEE arra fogja kérni az Alkotmánybíróságot, hogy vizsgálja felül saját korábbi álláspontját és állapítsa meg a Bankmentő Törvény rendelkezéseinek az alaptörvény-ellenességét.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


A PITEE egyesület álláspontja szerint ellentétes a hatalmi ágak szétválasztására alapuló demokratikus jogállami berendezkedéssel, ha a törvényalkotó beavatkozik magánjogi szerződésekbe (Az Alkotmánybíróság szembe megy a jogállami hagyományokkal, 2014.03.18.). Továbbá ellentétes a jogállami berendezkedéssel az is, ha a törvényalkotó a jogviták kialakulása után alkot új hatásköri, illetékességi és eljárásjogi szabályokat.

Az egyesület ismeri az Alkotmánybíróság 8/2014 (III. 20.) és 32/1991 (VI. 6.) sz. határozatait. Ezen határozatok meghozatala között 23 év telt el. Az elmúlt 23 év során Magyarország jogrendje lényegesen átalakult. Az ország, többek között, 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz majd 2012-ben egy új alaptörvényt kapott. Emiatt az Alkotmánybíróság korábbi határozatának megállapításai nem mind alkalmazhatóak a jelenlegi jogi környezetben.

Továbbá az Alkotmánybíróság 8/2014 (III. 20.) sz. határozatában – a hivatkozott rendelkezések között – hiányolunk több olyan lényeges rendelkezést, amelyek az Alaptörvényben a hatalmi ágak szétválasztását lennének hivatottak garantálni.

A PITEE egyesület szakértői jelenleg előkészítik azt a beadványt, amiben felhívják az Alkotmánybíróság figyelmét a korábbi határozatból kifelejtett rendelkezésekre, valamint felsorolják érveiket a Bankmentő Törvény rendelkezései és az Alkotmánybíróság márciusi határozatával szemben.

Amennyiben az Alkotmánybíróság, az érveink ellenére is fenntartja korábbi álláspontját, akkor az Emberi Jogok Európai Bírósághoz tudunk fordulni.

 Emberi Jogok Európai Bírósága

Emberi Jogok Európai Bírósága

A PITEE beadványának eljárásjogi alapját az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja és az Alkotmánybíróságról szóló törvény 26. § (2) bek. adja.

A Bankmentő Törvény ugyanis az a kivételes eset, amikor egy jogszabály pusztán hatályosulása folytán jogsérelmet okoz a fogyasztóknak. A Bankmentő Törvény ugyanis közvetlenül, bírói döntés nélkül, beavatkozik a fogyasztók polgári jogi jogviszonyaiba és beavatkozik a fogyasztók által indított peres eljárásokba. A fogyasztók számára, a törvénnyel szemben az alkotmányjogi panaszon kívül, nincs másik jogorvoslati lehetőség.

A beadványunkat a http://www.pitee.org honlapon közzé fogjuk tenni.

Abtv. 26. § (2) az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján, ha
a) az alaptörvény-ellenes jogszabály […] hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és
b) nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás […].
2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról

 

Remota itaque iusticia quid sunt regna, nisi magna latrocinia?

„Az igazságosság megszűnésével tehát mivé válnak az országok, ha nem hatalmas rablóbandákká?” 

Forrás: 4. lábjegyzet

 

Bankárkormány

Bankárkormány


Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

One Response to Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak a devizahitelesek

  1. […] Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak a devizahitelesek […]

%d blogger ezt szereti: