Közérdekű adatigénylés II. rész – Hány eljárás zajlik az Alkotmánybíróságon?

A múlt héten adatigénylést nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz annak érdekében, hogy kiderüljön hány devizahiteles fordult az Alkotmánybírósághoz jogvédelemért a deviza-hitelszerződések törvénnyel kierőszakolt módosításai ellen.

Alkotmanybirosag Bejarat

Fogalmuk sincs hány eljárás van folyamatban

Az Alkotmánybíróság az adatkérelmünket nem teljesítette, mert állítólag nem tudják megmondani, hogy jelenleg hány eljárás van folyamatban. Az eljárásokra vonatkozó adatok ugyanis, Dr. Bitskey Botond főtitkár úr állítása szerint, csak negyedévente derülnek ki. (Az Alkotmánybíróság válaszlevele ennek a bejegyzésnek a végén található.)

A főtitkár úr indoklását elfogadhatatlannak tartjuk. Magyarország mindaddig nem tud sikeressé válni, amíg az Alkotmánybíróság bármikor megtagadhatja a tevékenységére vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát.

Aki azt akarja, hogy a magyar állam fizessen kártérítést az alkotmányellenesen érvényben tartott  deviza-hitelszerződések miatt, az nyújtson be alkotmányjogi panaszt a deviza-hitelszerződéseket módosító törvények ellen: Alkotmányjogi Panasz (minta)


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsok között értesüljön az eredményeinkrol!


ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Dr. Bitskey Botond, Főtitkár
1015 Budapest
Donáti u. 35-45.

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Dr. Bitskey Botond, Főtitkár úr!

Hivatkozással a 2014. november 10. napján küldött tájékoztatására, szeretném felkérni Önt, hogy teljesítse a PITEE egyesület 2014. november 10. napján küldött adatkérelmét.

1. Közérdekű adatok

A feltett kérdések mindegyike közérdekű adatok kiadására irányult. Közérdekű adatok kiadását az Alkotmánybíróság nem tagadhatja meg.

Ha elolvassa a 2011. évi CXII. 3. § 5. pontját, akkor láthatja, hogy közérdekű adatnak minősül minden olyan adat amelyik állami feladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozik függetlenül attól, hogy az adott információ milyen módon vagy formában van rögzítve.

3.§ 5. pont közérdekű adat: az állami […] feladatot […] ellátó szerv […] tevékenységére vonatkozó […] bármilyen módon vagy formában rögzített információ […]
így különösen […] szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő […] adat;
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Ha ezeket a törvényi feltételeket szubszumáljuk, akkor kiderül, hogy az Alkotmánybíróság egy állami feladatot ellátó szerv (Alaptörvény 24. cikk) emiatt minden olyan adat, amelyik a tevékenységére vonatkozik közérdekű adat, és ezért annak kiadását nem lehet megtagadni.

Tájékoztatójában Ön sem kérdőjelezte meg az adatok minősítését.

2. Adatszolgáltatás megtagadásának indoklása

Ön az adatszolgáltatás megtagadását, azzal indokolta, hogy kért statisztikai adatok állítólag nem állnak az Ön rendelkezésére. Valamint, hogy állítólag nem lehetséges teljesíteni egy jövőben időpontra vonatkozó adatkérelmet.

Ez az indoklás nyilvánvalóan valótlan állításokat tartalmaz. Az Ön indoklásának alaptalanságát az alábbi észrevételekkel lehet alátámasztani:

2.1.
A feltett kérdések mindegyike vagy olyan adatra kérdez rá, amelyiket az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelmek alapján össze lehet gyűjteni; vagy olyan eljárási lépésre kérdez rá, amelyiket az Alkotmánybíróság belső folyamatainak az ismeretében össze lehet gyűjteni.

AB postazo

Nem áll módunkban megszámolni a beadványokat.

Ha az alkotmánybíróság nincs tisztában azzal, hogy mikor hány kérelem lett benyújtva, ezeknek a kérelmeknek mi a tartalma, és ezek a kérelmek egy adott napon  melyik eljárási szakaszban vannak, akkor az azt jelentené, hogy az Alkotmánybíróság a saját működésének a feltételeit nem tudja biztosítani. Ha igaz lenne az Ön indoklása, akkor az azt jelentené, hogy káosz uralkodik az Alkotmánybíróság belső szervezetében, mert csak negyedévente derül ki, hány kérelem érkezett a bírósághoz.

A fenti gondolatmenet alapján szinte kizárt, hogy Önnek ne állnának rendelkezésre a kért adatok.

2.2.
A feltett kérdéseket szándékosan fogalmaztuk úgy meg, hogy az adatkérelmet az Alkotmánybíróság könnyen teljesíteni tudja. Azt gondoltuk, hogy ha az Alkotmánybíróság képes arra, hogy bizonyos adatokat negyedévente közzé tegyen, akkor különösebb nehézség nélkül képesnek kell lennie arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik időintervallumra is meghatározza.

Ha elolvassuk ismét a 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontját, akkor kiderül, hogy az Alkotmánybíróság tevékenységére vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek “függetlenül attól, hogy az adott információ milyen módon vagy formában van rögzítve”.

3.§ 5. pont közérdekű adat: az állami […] feladatot […] ellátó szerv […] tevékenységére vonatkozó […] bármilyen módon vagy formában rögzített információ […]
így különösen […] szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő […] adat;
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Ennek értelmében az adatkérelmünk teljesítése szempontjából teljesen lényegtelen az, hogy a kért statisztikai adatokat az Alkotmánybíróság ki szokta-e gyűjteni vagy sem. Ha a kért adatok összegyűjtése csak úgy lehetséges, hogy az Alkotmánybíróság egyik munkatársa átlapozza az összes benyújtott kérelmet és kigyűjti a feltett kérdéseink megválaszolására vonatkozó adatokat, akkor ezt a munkát az Alkotmánybíróságnak el kell végeznie. Az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványokban tárolt közérdekű adatok ugyanis ugyanolyan nyilvánosak, mint azok az adatok, amiket az Önök számítógépes rendszere gyűjt össze.

A fenti gondolatmenet alapján Önök kötelesek arra, hogy a kért adatokat összegyűjtsék az AB-hez benyújtott beadványokból.

2.3.
A fenti gondolatmenet ugyanígy vonatkozik arra kérdésünkre is, hogy hány újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) tartalmaz kérelmet ideiglenes intézkedés kibocsátására. Erre kérdésre a választ a beadványok áttekintése után ugyancsak meg tudják adni.

Mindenesetre az a tény, hogy az Alkotmánybíróság “nem tart nyilván statisztikai adatokat arról, hogy hány alkotmányjogi panasz tartalmaz kérelmet ideiglenes intézkedés kibocsátása iránt” jól jellemzi az Alkotmánybíróság hozzáállását az igazságszolgáltatás effektív működéséhez. Egy jogállamban az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeknek kiemelt jelentősége és fontossága van, amelyekre a bíróságok különleges figyelmet fordítanak, és amelyek eldöntése mindig elsőbbséget élvez.

2.4.
Végezetül értelmetlennek tartjuk azt az indoklást is, miszerint az adatkérelmünket azért ne tudnák teljesíteni, mert az egy jövőbeni időpontra vonatkozik.

Ha elolvassa a 2011. évi CXII. Törvény 29. § (2) bekezdését, akkor megtudhatja, hogy az Alkotmánybíróságnak az adatkérelmek teljesítésére legfeljebb 15 nap áll a rendelkezésére.

29. § (2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatkérelmünkben tehát azt feltételeztük, hogy Önök ezt a 15 napot igénybe fogják venni. Ezért tűztük ki 2014. november 25. napját az adatszolgáltatás teljesítésére. Ha Önöknek valóban egyesével át kell nézniük a beadványokat ahhoz, hogy az adatkérelmünket teljesíteni tudják, akkor erre a törvény 15 napot engedélyez.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsok között értesüljön az eredményeinkrol!


3. Az Alkotmánybíróság adatlapja szerinti eljárások száma

Köszönjük, hogy elküldte nekünk az Alkotmánybíróság weboldalán megtalálható információkat. Az Alkotmánybíróság weboldalán megtalálható információk azt a benyomást keltik, mintha mindössze 12 eljárás lenne folyamatban a devizahiteles törvények miatt. Ezek közül 7-et bíróságok kezdeményeztek, 4-et pénzintézetek és csak egyet egy devizahiteles fogyasztó.

  • Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)

III/1522/2014.
III/1591/2014.
III/1592/2014.
III/1692/2014.
III/1725/2014.
III/1729/2014.
III/1770/2014.

  • Jogszabály által érintett személy, vagy szervezet

IV/1536/2014. (devizahiteles)
IV/1681/2014. (pénzintézet)
IV/1720/2014. (pénzintézet)
IV/1764/2014. (pénzintézet)
IV/1785/2014. (Raiffeisen Bank Zrt.)

Ezek a statisztikai adatok nyilvánvalóan nem tükrözik a valóságot. A valós helyzet megismerését célozza ez a közérdekű adatkérelem.

4. Mi értelme van Magyarországon törvényeket hozni?

Ez a levélváltás jól mutatja, hogy Magyarországon a legegyszerűbb jogok kiharcolása is aránytalanul nagy erőfeszítéseket igényel. Felmerül a kérdés, hogy mi értelme van Magyarországon törvényeket alkotni, hiszen a hatalom birtokosai nyilvánvalóan következmények nélkül bármikor megtagadhatják a törvények betartását, ha érdekeik ezt megkívánják.

Mindenki számára köztudott, hogy a politikai elit érdekeivel lenne ellentétes az, ha kiderülne valójában hányan fordultak jogvédelemért az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság mindaddig a kormány érdekeit védi, amíg Önök ezeket az adatokat eltitkolják.

Fentiekre tekintettel nem fogadjuk el a kérelmünk elutasítását, és várjuk a kért adatok közzétételét.

Üdvözlettel

PITEE

Alszik a széken a kabát

Igazságszolgáltatás

—— Originalnachricht ——

Von: ugyfelkapu@mkab.hu
An: pitee2008@gmail.com
Gesendet: 10.11.2014 11:45:25
Betreff: Az Alkotmánybíróság Hivatalának válasza
Iktatószám:XXI-1/01850-1/2014
Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmánybírósághoz 2014. november 10-én faxon érkezett, közérdekű adatok kiadása iránti kérelmére válaszolva, az Alkotmánybíróság elnökének az Alkotmánybíróság Hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 2/2013. (II. 15.) elnöki utasítása 7. §-ára tekintettel, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül az alábbiakról tájékoztatom.
1. Az Alkotmánybíróság a honlapján közzétette a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény tárgyában az Alkotmánybírósághoz benyújtott bírói kezdeményezéseket, valamint a befogadási eljárás, illetve érdemi vizsgálat szakaszában lévő alkotmányjogi panaszokat. Az ügyek alapvető részletes adatai (pl. a dátumok, alkotmányjogi panaszok esetében a befogadás ténye stb.), az indítványok összefoglaló lényege, valamint a beszkennelt anonimizált indítványok megtalálhatóak az ügyek elektronikus adatlapjain, melyeket az ügyszám, illetve az ügy egyéb nyilvános adatai alapján lehet megnyitni. A honlapon továbbá részletes kereső és szűrő funkció áll rendelkezésre az ügyekben történő keresésre. A nyilvános adatbázis azoknak az ügyeknek az adatait tartalmazza, melyek esetében lezárult a főtitkári előkészítő eljárás, és ki lettek szignálva előadó alkotmánybíróra.

Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság előtt jelenleg az alábbi kiszignált ügyek vannak folyamatban a fent említett törvényekkel kapcsolatban:

2-3. Ahogy arra levelében Ön is hivatkozott az internetes link megjelölésével, az Alkotmánybíróság negyedéves ügyforgalmi statisztikája 2014. szeptember 30-i zárónappal készült, melyet az alkotmanybirosag.hu honlapon közzé is tett. Az Alkotmánybíróság Hivatala évek óta negyedévi rendszerességgel összesíti és publikálja a statisztikai adatait. Sajnálattal közölnöm kell, de az Ön által megjelölt, 2014. augusztus 31-i zárónappal összesített ügyforgalmi statisztikai adatok nem állnak rendelkezésemre, ezért ezen kérelmét nem áll módomban teljesíteni.

Nem lehetséges továbbá teljesíteni azon kérelmét, mely egy jövőben időpontra (2014. november 25.) vonatkozóan kér statisztikai adatokat.

4. Az Alkotmánybíróság Hivatala nem tart nyilván statisztikai adatokat arról, hogy hány alkotmányjogi panasz tartalmaz kérelmet ideiglenes intézkedés kibocsátása iránt.

5. A befogadott alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálata a befogadást követően azonnal megkezdődik. Az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 53. § 2) bekezdése értelmében az előadó alkotmánybíró az első tervezetet a befogadást követően száznyolcvan napon belül az ügy eldöntésére jogosult testület elé terjeszti.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. Kérem továbbá, hogy ha a fenti adatszolgáltatással kapcsolatban további kérdései vannak vagy ha a kérelmében egyes igényeket nem jól értelmeztem, jelezze elektronikus levélben.

Budapest, 2014. november 10.
Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár
1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
1535 Budapest, Pf. 773
…………………………………..
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229

Bankárkormány

Bankárkormány

Kérdések:

1. Hivatkozással az Abtv. 57. § (1a) bekezdésére, kérem, hozzák nyilvánosságra az összes jelenleg folyamatban lévő, a 2014. évi XXXVIII. törvény és 2014. évi XL. törvény ellen irányuló beadványokban „foglalt alkotmányossági kérelem lényegét az 52. § (1) bekezdés c)-e) pontját illetően – a személyes adatok törlése mellett”.

2. Hivatkozással az Alkotmánybíróság weboldalán negyedévente közzétett statisztikai adatokra, kérem, közöljék az alábbi ügyforgalmi adatokat:

2.1. 2014.08.31. napján folyamatban lévő Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) eljárások száma.

2.2. 2009.01 és 2014.11.25. napja között újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) eljárások száma.
(A 2014.11.25. dátum meghatározásának az oka, ennek az adatkérelemnek a benyújtásától számított 15 nap).

3. 2014.09.01 és 2014.11.25. napja között újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) eljárások közül az adatszolgáltatás napján mekkora volt:

3.1. A főtitkári előkészítő eljárás során befejezett ügyek száma?

3.2. Egyesbírói visszautasító végzéssel befejezett ügyek száma?

3.3. Főtitkári előkészítő eljárás alatt álló ügyek száma (hiánypótlás stb.)?

3.4. A befogadási eljárás során visszautasított alkotmányjogi panaszok száma?

3.5. Befogadott alkotmányjogi panaszok száma?

3.6. Folyamatban maradt, befogadás előtt álló alkotmányjogi panaszok száma?

3.7. Egyéb módon (egyesítés, megszüntetés stb.) befejezett alkotmányjogi panasz ügyek száma?

3.8. Érdemi határozattal befejezett ügyek száma?

3.9. Folyamatban maradt befogadott alkotmányjogi panaszok száma?

4. Az adatszolgáltatás napján hány újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) tartalmaz kérelmet ideiglenes intézkedés kibocsátására? (Alkotmánybíróság 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. Határozat 48. §)

5. Mikorra várható a befogadott alkotmányjogi panaszok (Abtv. 26-27. §) érdemi vizsgálatának kezdete? (Abtv. 56.§ (4) bek.)

Vége


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjeszto és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezeto Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Reklámok

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt kedveli: