Közérdekű adatigénylés III. rész – Három a magyar igazság?

Lassan egy hónapja folytatunk levelezést Dr. Bitskey Botonddal, az alkotmánybíróság főtitkárával, annak érdekében, hogy megtudjuk, hány devizahiteles fordult jogvédelemért az Alkotmánybírósághoz “devizahiteles mentőcsomagok” miatt.

Magyar állampolgárok -amilyennek a hatalom szeretné látni.

Kérd szépen!

Úgy tűnik, közeledünk a célunkhoz, mert Dr. Bitskey Botond azt írta legutóbbi levelében, hogy ha még egyszer kifejezetten kérjük a korábban már kétszer kifejezetten kért kérdések megválaszolását, akkor az Alkotmánybíróság hajlandó részben megválaszolni azokat.

Ebben a bejegyzésben elolvashatja Dr. Bitskey Botond válaszlevelét, valamint a mi újabb levelünket, amiben harmadszor is kifejezetten kérjük a nyilvános adatok közzétételét.

Kedves Barátaink! Mi is figyelemmel kísérjük az eseményeket a forintosítással kapcsolatban. Aki a forintosítással nem ért egyet, az töltse le és nyújtsa be az Alkotmánybíróságra a 2014. november 3. napján közzétett alkotmányjogi panasz beadványunkat. (Letölthető innen: Akarja-e Ön egy életen át nyögni ennek az elszámolásnak a terheit?) Ha az alkotmánybíróság elutasítja a panaszainkat, akkor fordulhatunk az Európai Emberi Jogi Bírósághoz jogorvoslatért. Az Európai Emberi Jogi Bíróság kötelezheti a magyar államot kártérítésre a semmis szerződések törvény erejével kierőszakolt érvénybentartása miatt.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Bitskey Botond

Bitskey Botond

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Dr. Bitskey Botond, Főtitkár
1015 Budapest
Donáti u. 35-45.

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Dr. Bitskey Botond, Főtitkár úr!

Köszönjük a 2014. november 26. napján küldött válaszlevelét. (l. a bejegyzés alján)

Igen, nekünk is feltűnt, hogy az Alkotmánybíróság weboldalán nincs minden folyamatban lévő eljárás feltüntetve. Így különösen nincsenek feltüntetve azok az eljárások, amelyek „főtitkári előkészítő szakaszban” vannak. Éppen emiatt jeleztük első közérdekű adatigénylésünkben (2014.11.10), hogy „Az Alkotmánybíróság weboldalán található információk, sajnos nem adnak teljes és valós képet arról, hogy (1) milyen eljárások vannak jelenleg folyamatban, (2) ezek az eljárások jelenleg melyik lépésnél tartanak…” Ennek az információs hiánynak a kiküszöbölését célozza az adatigénylésünk.

Válaszában Ön azt írja, hogy állítólag azért nincsen jelenleg több devizahiteles beadvány befogadva az Alkotmánybírósághoz, mert a devizahitelesek beadványai a „főtitkári előkészítő szakaszban” vannak és sok devizahitelest hiánypótlásra kellett felszólítani.

Ezzel az állítással látszólag ellentétben áll az a tény, hogy az Alkotmánybíróság weboldalán megtalálható egyetlen devizahiteles indítvány nyilvánvalóan egy formanyomtatvány alapján készült (IV/1536/2014.). Ezt a formanyomtatványt sok további devizahiteles is felhasználta. Ha az Alkotmánybíróság már – a weboldalon elérhet adatok szerint hiánypótlási felhívás nélkül – befogadott egy formanyomtatvány alapján benyújtott panaszt, akkor miért kellett más devizahitelesek esetében hiánypótlási felhívást kiadni?

Nem értem azt a megjegyzését, miszerint Ön „kifejezett kérésére szívesen tájékoztat” minket a főtitkári előkészítő szakaszban lévő ügyek számáról. Már lassan egy hónapja levelezünk annak érdekében, hogy elérjük az ügyek számának a nyilvánosságra hozatalát. Nem világos, miért szükséges egy adatigénylést 3szor benyújtani az Alkotmánybírósághoz, ahhoz, hogy azt az Alkotmánybíróság egyszer teljesítse?

Végezetül kérem, vizsgálja felül azon álláspontját, miszerint Önnek nem állna módjában teljesíteni az adatigénylésünket, mert az Alkotmánybíróság állítólag „nem rendelkezik a kért statisztikai adatokkal”. Mint arra már korábbi levelemben utaltam a kért adatok, mind nyilvános adatok, mert az Alkotmánybíróság tevékenységére vonatkoznak. Az Alkotmánybíróság tevékenységére vonatkozó adatok tekintetében az adatkezelő az Alkotmánybíróság. Az adatkérelmet az Alkotmánybíróságnak, mint adatkezelőnek, teljesítenie kell. Ezt írja a törvény.

Azt elképzelhetőnek tartom, hogy a kért statisztikai adatokat Önök eddig nem gyűjtötték össze. Ez azonban nem menti fel az Alkotmánybíróságot az alól a kötelezettsége alól, hogy az adatokat most összegyűjtsék és közzétegyék.

Ha ugyanis az Alkotmánybíróság önkényesen leszűkíthetné az adatszolgáltatási kötelezettségét azokra a statisztikai adatokra, amelyeket az Alkotmánybíróság rendszeresen közzétesz, akkor azzal az Alkotmánybíróság kibújhatna a nyilvános adatok közzétételére irányuló kötelezettségei alól. Hiszen nem függhet az Alkotmánybíróság önkényes döntésétől az, hogy milyen adatokra terjedhet ki az állampolgárok adatigénylése.

Elképzelhető, hogy az adatigénylésünkben olyan adatokat kértünk, amelyeket Önök eddig nem gyűjtöttek ki, illetve olyan időintervallumra kérdeztünk rá, amelyiket Önök eddig az adatgyűjtések során nem vizsgáltak. Ezek a körülmények azonban nem mentik fel Önöket az adatszolgáltatási kötelezettségeik alól. Ilyen esetben az Alkotmánybíróság munkatársainak kötelességük összegyűjteni és közzétenni a kért adatokat.

A korábban benyújtott adatigénylésünket továbbra is teljes terjedelemben fenntartjuk.

Üdvözlettel

PITEE

Alszik a széken a kabát

Igazságszolgáltatás

 

feladó: ugyfelkapu@mkab.hu
címzett: pitee2008@gmail.com
dátum: 2014. november 26. 16:28
tárgy: Az Alkotmánybíróság Hivatalának válasza
Iktatószám: XXI-1/01850-3/2014

Tisztelt Elnök Úr!

2014. november 16-án megküldött elektronikus levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.
Ön levelében utalt arra, hogy álláspontja szerint több eljárás van folyamatban az Alkotmánybíróság előtt a devizathiteles törvényekkel kapcsolatban, mint amelyek az Alkotmánybíróság honlapján közzétételre kerültek.

Amint arról a 2014. november 10-én kelt elektronikus levelemben tájékoztattam Önt, az Alkotmánybíróság honlapjáról elérhető nyilvános adatbázis azoknak az ügyeknek az adatait tartalmazza, melyek esetében lezárult a főtitkári előkészítő eljárás, nyilvántartásba lettek véve, és megindult az eljárás. A nyilvántartásba vételről a főtitkár az Ügyrend 26. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja az indítványozót.  A főtitkári előkészítő eljárás szakaszában lévő indítványokat tehát nem teszi közzé az Alkotmánybíróság.

Tájékoztatom, hogy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény tárgyában érkeztek az Alkotmánybírósághoz olyan alkotmányjogi panasz indítványok, melyek jelenleg a főtitkári előkészítő eljárás szakaszában vannak, mivel azokat vagy az Abtv. 53. § (2) bekezdése ellenére közvetlenül az Alkotmánybírósághoz nyújtották be, és azokat az Ügyrend 25. § (7) bekezdésére tekintettel az Alkotmánybíróság megküldte az első fokon eljárt bíróságnak, vagy azokban hiánypótlás szükséges.

Kifejezett kérésére szívesen tájékoztatom Önt ezen ügyek számáról.

Végezetül tájékoztatom, hogy az ügyforgalmi statisztikára vonatkozó többi kérését sajnos nem áll módomban  teljesíteni, mert az Alkotmánybíróság nem rendelkezik az Ön által kért statisztikai adatokkal. Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság legközelebb a 2014. december 31-i állapotra vonatkozó ügyforgalmi statisztikáit fogja közzétenni  2015. január első felében.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár

 

Bankárkormány

Bankárkormány

Kérdések:

1. Hivatkozással az Abtv. 57. § (1a) bekezdésére, kérem, hozzák nyilvánosságra az összes jelenleg folyamatban lévő, a 2014. évi XXXVIII. törvény és 2014. évi XL. törvény ellen irányuló beadványokban „foglalt alkotmányossági kérelem lényegét az 52. § (1) bekezdés c)-e) pontját illetően – a személyes adatok törlése mellett”.

2. Hivatkozással az Alkotmánybíróság weboldalán negyedévente közzétett statisztikai adatokra, kérem, közöljék az alábbi ügyforgalmi adatokat:

2.1. 2014.08.31. napján folyamatban lévő Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) eljárások száma.

2.2. 2009.01 és 2014.11.25. napja között újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) eljárások száma.
(A 2014.11.25. dátum meghatározásának az oka, ennek az adatkérelemnek a benyújtásától számított 15 nap).

3. 2014.09.01 és 2014.11.25. napja között újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) eljárások közül az adatszolgáltatás napján mekkora volt:

3.1. A főtitkári előkészítő eljárás során befejezett ügyek száma?

3.2. Egyesbírói visszautasító végzéssel befejezett ügyek száma?

3.3. Főtitkári előkészítő eljárás alatt álló ügyek száma (hiánypótlás stb.)?

3.4. A befogadási eljárás során visszautasított alkotmányjogi panaszok száma?

3.5. Befogadott alkotmányjogi panaszok száma?

3.6. Folyamatban maradt, befogadás előtt álló alkotmányjogi panaszok száma?

3.7. Egyéb módon (egyesítés, megszüntetés stb.) befejezett alkotmányjogi panasz ügyek száma?

3.8. Érdemi határozattal befejezett ügyek száma?

3.9. Folyamatban maradt befogadott alkotmányjogi panaszok száma?

4. Az adatszolgáltatás napján hány újonnan indult Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-27. §) tartalmaz kérelmet ideiglenes intézkedés kibocsátására? (Alkotmánybíróság 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. Határozat 48. §)

5. Mikorra várható a befogadott alkotmányjogi panaszok (Abtv. 26-27. §) érdemi vizsgálatának kezdete? (Abtv. 56.§ (4) bek.)

Vége


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Reklámok

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt kedveli: