A Fővárosi Törvényszék Általános Elnökhelyettese válaszolt a nyílt levelünkre

Novemberben nyílt levelet küldtünk dr. Parlagi Mátyás, csoportvezető bíró úrhoz az autóhitelek forintosításáról szóló törvénnyel (2015. évi CXLV. tv.) kapcsolatban.

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna

Levelünkben felhívtuk a bíró úr figyelmét arra, hogy a nevezett törvény kizárólag az autóhitelek forintosítását szabályozza, ezért annak rendelkezéseit nem szabad(na) jelzálogkölcsön-szerződésekre alkalmazni.

Azért fordultunk ezzel az észrevétellel dr. Parlagi Mátyáshoz, mert a bíró úr készített egy bírósági tájékoztató anyagot, amiben nem tett említést a törvény hatályát korlátozó rendelkezésről (Káosz a bíróságokon – Nyílt levél dr. Parlagi Mátyás részére, 2015.11.16.).

Levelünkre Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettese válaszolt.

Önnek mi a véleménye a válaszról? Szavazzon!


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna válaszából (l. lent) megtudhatjuk, hogy a kollégiumvezető-helyettes bíró kíséri figyelemmel a jogszabályváltozásokat.

Továbbá, hogy a bíráknak joguk van kérni az Alkotmánybíróságtól jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítását.

Végeztül a bíró asszony arra kér minket, hogy a jövőben tartózkodjuk a bíróságot érintő nyílt felhívásoktól.

Alábbiakban közzé tesszük a biróság válaszlevelét:

cimer 1950 sw
A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTESE
2015.E1.ILE.51/3. szám
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület
Budapest
Pf. 830
1535

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Egyesület!

A 2015.E1.11.E.1/29. számú tájékoztatásra vonatkozó, 2015. november 16. napján kelt Ievelükkel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 10.1.b) pontja, valamint a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának Ügyrendje 1/3. 1. pontja alapján a kollégiumvezető-helyettes feladata a polgári ügyszakot érintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, valamint azokról a kollégium bíráinak és a kerületi bíróságok elnökeinek a tájékoztatása. Az Egyesület levelével érintett tájékoztatás e feladat teljesítését tartalmazta.

Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (1) bekezdése alapján a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el, a 26. cikk (1) bekezdése szerint pedig a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. A 28. cikk előírja, hogy a bíróságoknak jogalkalmazási tevékenységük során a jogszabályokat milyen módon kell értelmezniük. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a bíróságok a jogalkalmazási tevékenységük során a jogszabályok érvényesülését biztosítják.

A fenti rendelkezésekre figyelemmel a bírósági vezetők nem jogosultak a független bírákat ítélkezési tevékenységükben utasítani, a bíróságoknak pedig a jogszabályokat kell alkalmazniuk. Ha a polgári perben eljáró bírónak az előtte folyamatban Iévő egyedi ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmaznia, amely álláspontja szerint alaptörvény-ellenes, úgy az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 25. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/B. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróságnál kezdeményezheti a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítását, illetve az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásának kizárását. Ennek hiányában a bíróságoknak jogalkalmazási tevékenységük során a jogszabályok érvényesülését kell biztosítaniuk.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kérem továbbá, hogy a jövőben szíveskedjenek tartózkodni a bíróságot érintő hasonló tartalmú nyílt felhívásoktól.

Budapest, 2015. december 4. napján

Tisztelettel

Rosnerne dr Romenda Zsuzsanna alairasa

DownloadPITEE és a Fővárosi Törvényszék levelezése
[558 KB] (2015 november-december)

Szavazzon!


Bíróság.hu / Törvényszékek / Fővárosi Törvényszék / Hír / Kinevezések

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 2014. december 11-i kerületi vezetői értekezleten átadta Rosnerné dr. Romenda Zsuzsannának és dr. Tóth Gyulának a kinevezésről szóló okiratot.

Az OBH elnöke Rosnerné dr. Romenda Zsuzsannát 2014. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő időtartamra nevezte ki a Fővárosi Törvényszék általános elnökhelyettesének.

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna törvényszéki polgári ügyszakos bíró. 2012. február 27. napjától látta el a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői feladatait, majd 2013. november 18-tól felkérés alapján az általános elnökhelyettesi teendőket.

Dr. Tóth Gyula elnökhelyettesi kinevezése 2014. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

Dr. Tóth Gyula törvényszéki gazdasági ügyszakos tanácselnök. 2012. szeptember 1. napjától a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma elsőfokú csoportjának vezetői feladatait látta el, majd 2013. november 18-tól felkérés alapján az elnökhelyettesi teendőket végezte.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke és dr. Fazekas Sándor a Fővárosi Törvényszék elnöke gratulált a kinevezésekhez.

Budapest, 2014. december 11.

forrás: Fővárosi Törvényszék

Bankárkormány

Bankárkormány

 


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: