Forintosítás – AB Panasz Hiánypótlás

Az autóhitelesek és a személyi hitelesek április 4. napjáig nyújthatnak be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz, ha kártérítést akarnak kérni az árfolyamkockázatból eredő kárukért.

Az Alkotmánybíróság a beadványokat el fogja utasítani.

Azok a devizahitelesek, akik benyújtják a panaszt, az elutasítást követően fordulhatnak a strasbourgi emberi jogi bírósághoz jogvédelemért.

Alkotmanybirosag - Clausula Rebus sic stantibus

Egy demokráciában a parlament nem bíróság

Dr. Bitskey Botond, az alkotmánybíróság főtitkára, hiánypótló felszólítást küldött az egyik devizahitelesnek.

Ebben a bejegyzésben közzé tesszük azt a beadványt, amit a hiánypótló felszólításra lehet válaszként benyújtani.

Váltson Ön is jegyet a strasbourgi eljáráshoz! 

Adjon be Ön is alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz!

 


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Hiánypótlási felhívás

Biskey "Jegypénztáros" Botond

Bitskey “Jegypénztáros” Botond

 

Hiánypótló beadvány MINTA

RTF File Extension (2)Alkotmányjogi panasz – Hiánypótlás

Tisztelt dr. Bitskey Botond!

Alulírott

Név: _____________________

Cím: _____________________

alkotmányjogi panasz indítványt nyújtottam azzal a kérelemmel, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg „az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről” szóló 2015. évi CXLV. törvény 3. §, 6. § (1) bek., 6. § (4) bek., 8. §, 12. §, 13. § (1) bek. és 18.§ (3) bek. alaptörvény-ellenességét, és semmisítse meg azokat, mivel sértik az Alaptörvény XXVIII) cikk (1) bekezdését. Az Alkotmánybíróságtól hiánypótlási felhívást kaptam. A hiánypótlási felhívás fejléce szerint a beadványomat az Alkotmánybíróság az alábbi ügyszámon tartja nyilván:

Ügyszám:  _____________________-1/2016

A hiánypótló felhívásban az Alkotmánybíróság azt kéri, hogy igazoljam indítványozói jogosultságomat, továbbá hogy nevezzem meg jogi sérelmemnek a lényegét és azt adjak elő „alkotmányjogi érvekkel alátámasztott részletes” indokolást.

Mellékelten küldöm a pénzügyi intézmény tájékoztatását a tartozásom forintra váltásáról valamint az ügyleti kamat, díj és költségek változásáról (l. 1.sz melléklet). Ez a dokumentum igazolja, hogy a támadott törvényi rendelkezések az én jogviszonyomat is módosították. Kérem az Alkotmánybíróságot, hogy jelezze amennyiben a hitelszerződés másolatának a benyújtását is szükséges.

Ami az „alkotmányjogi érvekkel alátámasztott részletes” indokolást illeti, kérem, vegyék figyelembe a Velencei Bizottság azon észrevételét, miszerint az Alkotmánybírósághoz fordulás jogát korlátozza az, ha egy alkotmányjogi panasz benyújtása csak akkor lehetséges, ha a panaszos alkotmánytani felkészültséggel rendelkezik.

Az Alkotmánybíróság 33/2015 sz. döntése óta közismert, hogy az alkotmánybírák nem látnak „érdemi alkotmányossági összefüggést” a támadott rendelkezések és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog között:

[57] 4. Az Alkotmánybíróság végezetül megvizsgálta az indítványozóknak az Alaptörvény XXVIII. cikke sérelmére vonatkozó érveit is. Megállapította azonban, hogy a támadott rendelkezések és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog között érdemi alkotmányossági összefüggés nincs. A folyamatban lévő bírósági eljárásokat (amelyeket a panaszosok jellemzően a szerződés érvénytelensége megállapítása érdekében indítottak) a Tv. rendelkezései – amelyek a jövőre nézve rendelkeznek a kötelező forintosításról – nem szüntetik meg, és nem is befolyásolják. Ezért az Alkotmánybíróság a panaszokat ebben a vonatkozásban megalapozatlannak tartotta és elutasította.
(33/2015. (XII. 3) AB határozat, Indokolás [57])

Ezen döntés alapján érthető, hogy az Alkotmánybírák nem tudják követni az alkotmányjogi panaszomhoz fűzött indoklás gondolatmenetét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a beadványom hiányos lenne, hanem inkább azt, hogy az alkotmánybírák jogállami elkötelezettsége és az ehhez kapcsolódó szakmai felkészültsége megkérdőjelezhető.

Dr Lenkovics Barnabás azt nyilatkozta 2015. március 2. napján, hogy „a jogállam szakadatlan tanulási folyamat”.

Lenkovics Barnabás: a jogállam szakadatlan tanulási folyamat (2015.03.02.)

Előadó alkotmánybíró: Dr Lenkovics Barnabás

Előadó alkotmánybíró: Dr Lenkovics Barnabás

A magyar társadalom türelemmel figyeli, hogy az alkotmánybírák és munkatársaik mikor jutnak el ebben a tanulási folyamatban arra a szintre, hogy észrevegyék az összefüggést a szerződések törvény erejével kierőszakolt módosításai és a tisztességes eljáráshoz fűződő jog megsértése között.

Ez a felismerés elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság őrködni tudjon a hatalmi ágak szétválasztása felett.

Az alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatának ismeretében nincs illúzióm azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az Alkotmánybíróság döntése. Magyarországon az emberi jogok védelmével kapcsolatos feladatokat jelenleg a strasbourgi bíróság látja el. Azonban ahhoz, hogy a strasbourgi bírósághoz fordulhassak jogvédelemért, kénytelen vagyok előbb alkotmányjogi panaszt benyújtani és az Alkotmánybíróság leveleire válaszolni.

Kelt: 2016. március __.

____________________
Aláírás

Melléklet: A banktól kapott levél Értesítés a forintosításról

VÉGE

RTF File Extension (2)Alkotmányjogi panasz – Hiánypótlás

Adjon be alkotmányjogi panaszt az autóhitelek és a személyi hitelek forintosítása ellen

-> Beadvány minták

Mese a Jogállamról - Lenkovics, Darák, Orbán

 


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:EJEB
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: