Felhívás az Unió értékeinek védelme érdekében – C-483/16 (Sziber)

A PITEE egyesület aggodalmát fejezi ki az Európai Bíróság emberi jogok védelmében végzett tevékenységét illetően. A nemrégiben közzétett C-483/16. sz. (Sziber) ügyben a Főtanácsnoki vélemény figyelmen kívül hagyja, hogy a Magyar Országgyűlés súlyosan megsértette az Unió alapvető értékeit.

Kérjük az Európai Bíróság bíráit, hogy kritikus szemmel olvassák a Főtanácsnoki véleményt, és gondoskodjanak arról, hogy a döntésük érvényre juttassa a jogbiztonság elvét, a végrehajtó hatalom önkényességének tilalmát és a bírósághoz való hozzáférés jogát.

Olvassa el a 2018. január 25. napján közzé tett angol nyelvű sajtóközleményünk magyar fordítását!


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


FORDÍTÁS

A C-483/16. sz. ügy tárgya, hogy uniós joggal ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely a keresetlevélre vonatkozó új elfogadhatósági követelményeket visszamenőleges hatállyal vezeti be.

Az uniós jog szerint a fogyasztóknak jogukban áll hatékony jogorvoslati lehetőségekkel élni a fogyasztói szerződésekben használt tisztességtelen feltételek megszüntetésére. A korábbi magyar szabályozás értelmében a fogyasztók keresetei a bíróságok számára elfogadhatóak voltak, ha a teljes fogyasztói szerződés vagy annak bármely részének érvénytelenségére vonatkozó indítványuk volt.

2014 októberében az Országgyűlés új elfogadhatósági követelményeket foglalt törvénybe. Az új szabályozás értelmében a fogyasztói indítványoknak kötelezően meg kell határozniuk a vitatott fogyasztói szerződés teljes vagy annak bármely részének érvénytelensége esetén alkalmazandó jogi és pénzügyi következményeket is.

Ezek az új szabályok csak azokra a fogyasztói perekre vonatkoznak, amelyek az új törvény közzététele előtt kötött devizahitel-megállapodásokból származnak.

Az új jogszabály 2014. november 1-jén lépett hatályba átmeneti időszak nélkül. A bíróságok kötelesek minden folyamatban lévő peres eljárást elutasítani, kivéve, ha az adós az új szabályoknak megfelelően megváltoztatja a keresetét. Az új szabályozás továbbá megtiltja új eljárások megindítását.

A magyar kormány azzal érvel, hogy az új törvény “kedvezőbb” védelmet nyújt a devizaadósoknak.

Az új elfogadhatósági kritériumok visszamenőleges hatállyal történő bevezetése valójában az Unió alapvető értékeinek súlyos megsértése.

A visszamenőleges hatályú szabályozás sérti a jogbiztonság elvét. Az új jogszabályok nem veszik figyelembe a fogyasztók jogos elvárásait. A törvény nem ír elő átmeneti időszakot, ezért a fogyasztóknak nincs lehetőségük annak eldöntésére, hogy a régi vagy az új szabályozás kedvezőbb-e saját esetükben.

A függőben lévő eljárások elfogadhatósági követelményeit megváltoztató jogszabály önkényes, mivel törvényes felhatalmazás nélkül beavatkozik a bankok és a fogyasztók magánjogi jogviszonyába. A kormány állítólagos célja, a fogyasztóvédelem erősítése, megkérdőjelezhető, mert nem világos, hogy a jogi védelem miért lesz “kedvezőbb” a fogyasztók számára attól, hogy a fogyasztóknak számításokat kell végezniük egy komplex pénzügyi termék teljes vagy részleges érvénytelenségének hatásairól, mielőtt jog védelmet kérhetnének.

A jogszabályok, amelyek a bíróságokat arra kötelezik, hogy a függőben lévő eljárásokat elutasítsák, a bírósági eljáráshoz való jogot sértik. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott garanciák nemcsak az eljárás megindításának jogát védik, hanem a jogvita bíróság általi eldöntésének jogát is.

A magyar kormány jogszabályi intézkedésekkel akar véget vetni a devizahiteles fogyasztói pereknek. Számos magyar bíró úgy véli, hogy az ilyen intézkedések ellentétesek a demokratikus értékekkel, de a magyar Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság “Kúria” végrehajtja a kormány utasításait. A magyarországi bíráknak a rendes bíróságokon szükségük van az európai kollégáik támogatására, hogy ellen tudjanak állni a kormány nyomásának.

Kérjük az Európai Bíróság bíráit, hogy kritikus szemmel olvassák a C-483/16. sz. (Sziber) ügyben kiadott Főtanácsnoki véleményt. Az Európai Bíróság döntése fontos mérföldkő lehet a magyar igazságszolgáltatás korszerűsítésének folyamatában.

PITEE

C-483/16. sz. (Sziber) ügyben kiadott a Főtanácsnoki vélemény (2018.01.16.)

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

A PITEE Egyesület célja jogállami módon rendezni a devizahitelesek helyzetét. Ehhez nem új törvényekre van szükség, hanem arra, hogy a bíróságok kikényszerítsék a törvények betartását.

Bankárkormány

Bankárkormány

Press Release No. 25

Budapest, 25 January 2018

We are deeply concerned about the protection of human rights by the European Court of Justice. The recently published opinion of the Advocate General in Case C-483/16 (Sziber) overlooks a grave violation of the fundamental values of the Union by the Hungarian Parliament. We call upon the judges of the European Court of Justice to conduct a critical review of the opinion and ensure that the Court’s decision upholds the principles of legal certainty, the prohibition of arbitrariness of the executive powers, and the right of access to a court.

The subject matter of Case C-483/16 is whether Union law precludes national rules that introduce new admissibility requirements for legal actions with retroactive effect.

According to Union law, consumers have a right to effective legal remedies to prevent the use of unfair terms in consumer contracts. Under the former Hungarian legal framework consumers’ actions were admissible to the courts if their purpose was solely to declare the invalidity of a consumer contract or any part of it.

In October 2014 the Parliament enacted new admissibility requirements. Under this new legal framework consumers’ claim requests must specify the legal and monetary consequences of the invalidity of a given consumer contract or any part of it.

These new requirements apply only to consumer claims that arise out of or in connection with foreign currency loan agreements concluded before the publication of the new law (see Legal Opinions of the European Central Bank No. CON/2014/72 dated 10.10.2014 and No. CON/2014/59 dated 28.07.2014).

The new legislation entered into force on 1st November 2014 without any transition period. Courts are obliged to dismiss all pending legal actions unless the debtors change their claim requests. Furthermore, the courts are prohibited from opening proceedings under the formal legal framework.

The Hungarian Government argues that the new law provides “more favourable” protection for foreign currency loan debtors under the scope of the directive.

In fact the introduction of new admissibility criteria with retroactive effect is a grave violation of the fundamental values of the Union.

Legislation with retroactive effect violates the principle of legal certainty. The legislation especially ignores the legitimate expectations of consumers. As the law does not provide for a transition period, consumers have no chance to decide whether the old or the new framework is more favourable in their own particular case.

Legislation that changes the admissibility requirements of pending proceedings is arbitrary because it intervenes in the private activities of banks and consumers without a legal basis and without justification. The Government’s stated aim of raising the level of consumer protection is questionable because it is unclear why legal protection will become “more favourable” for consumers if they are required to calculate the financial impact of the full or partial invalidity of a sophisticated financial product before they can request legal protection.

Legislation that obliges courts to dismiss pending actions is a violation of the right of access to a court. The guarantees laid down by Article 6(1) of the European Convention of Human Rights guarantee not only the right to institute proceedings but also the right to obtain a determination of a dispute by a court.

The Hungarian Government is using legislative measures to put an end to consumer claims in relation to unfair provisions in foreign currency loan contracts. Many Hungarian judges consider such measures antithetical to democratic values, but the Hungarian Constitutional Court and the Supreme Court “Kúria” are backing the agenda of the Government. Hungarian judges in ordinary courts need the support of their European colleagues in order to withstand the Government’s pressure.

We call upon the judges of the European Court of Justice to conduct a critical review of the opinion of the Advocate General in Case C-483/16 (Sziber). The decision of the Court could become an important milestone in the process of modernisation of the Hungarian judiciary.

PITEE
www.pitee.org/english

ABOUT PITEE

Our mission is to enforce consumer rights and bring about fundamental change in Hungarian legal culture by promoting and defending democracy, free competition, EU standards, transparency and the rule of law – all values not shared by the Hungarian government and oligarchy.


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: