Kilenc éve küzdünk a devizahitelesek jogaiért – Petíció 1187/2020

Kilenc évvel ezelőtt, 2011 november 11. napján, tettük közzé elemzésünket a magyarországi bankok devizahitelezéséről.

Ezt az évfordulót egy petícióval ünnepeljük!

A jogállamiságról szóló vitát könnyen eldönthetjük:

Magyarország mindaddig nem jogállam, amíg a deviza-hitelszerződések érvényben vannak.
Hpt. 213. §(1)

Olassa el a petíciónkat.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Kedves Devizahitelesek!

Kilenc évvel ezelőtt, 2011 november 11. napján, tettük közzé elemzésünket a magyarországi bankok devizahitelezéséről

Fogyasztóvédelmi Elemzés a Hitelintézetek és Pénzügyi Vállalkozások Devizahitelezési Gyakorlatáról 2000–2009

Az elemzésben feltártuk, hogy a bankok elrejtették és manipulálták a devizahitelekhez kapcsolódó egyik speciális költséget (értsd “árfolyamrés”); tévesen tájékoztatták az adósokat a hitelek teljes hiteldíj mutatójáról; valamint, hogy a bankok manipulálták a devizahitelek kamatait az egyoldalú szerződésmódosítások során.

A Hitelintézeti törvény (Hpt.) korábbi 213. §-a ezeket a jogsértéseket az érintett szerződések semmisségével szankcionálta. A PITEE egyesület kilenc éve küzd azért, hogy érvényt szerezzen a devizahitelesk jogainak. A PITEE egyesület kilenc éve küzd azért, hogy a bíróságok alkalmazzák a Hpt. 213. §-át.

A magyar Országgyűlés, a magyar kormány és a magyar bíróságok kilenc éve hülyének nézik a devizahiteleseket azzal, hogy megtagadják a Hpt. 213. §-ának az alkalmazását.

Mi bízunk abban, hogy az Európai Unió Bíróságának C-932/19. számú eljárása valamint az Európai Bizottság 8572/15 számú eljárása rá fogja kényszeríteni a magyar állami szerveket, hogy betartsák a törvényeket.

Magyarország mindaddig nem jogállam, amíg a deviza-hitelszerződések érvényben vannak.

Olassa el a petíciónkat
A petíció magyar fordítását ezen bejegyzés végén találja.
Ms Dolors Montserrat

Ms Dolors Montserrat

Ms Dolors Montserrat
Chair of the Petitions Committee
European Parliament
B-1047 BRUSSELS

Budapest, 30 October 2020

Petition 1187/2020
Do consumer rights endanger financial stability?

Dear Ms Montserrat,

we ask the European Parliament to adopt a resolution that urges the Hungarian authorities to solve the consumer debt crisis without violating the rule of law.

Hungarian banks systematically violated key consumer protection provisions between May 2004 and July 2014, affecting more than 1.1 million FX loan contracts. The banks have hidden and manipulated the costs of currency conversion (in Hungarian “árfolyamrés”), manipulated the interest rate, provided misleading information about the effective annual percentage rate of charge, and failed to properly inform consumers about the risk of currency fluctuation. Various government documents prove that the Hungarian Financial Supervisory Authority (PSzáF) condoned these violations.

Paragraph 213(1) of Act CXII of 1996 (the “Law”) (see attachment for the English translation) specifies that violations such as the above entitle debtors to cancel the affected loan agreements, in which case the debtors must repay a significantly lower amount to the banks than contractually agreed. Therefore, the cancellation of a loan agreement has significant financial advantages for the debtors.

The Hungarian National Assembly enacted this clear and intelligible rule in 1996 with the intention to provide consumers with effective legal protection against abusive lending practices. As significant financial advantages for the debtors are tantamount to significant financial losses for the lenders, the rationale of the legislation is that the risk of significant financial losses will prevent banks from engaging in abusive lending practices. (see also Article 13 Directive 2005/29/EC)

The former head of the Hungarian Financial Supervisory Authority, Mr Károly Szász, admitted in 2013 that PSzÁF was aware of the banks’ wrongdoing, but he warned that applying the Law would endanger financial stability and lead potentially to state bankruptcy. (Letter in Hungarian PSzÁF 72811-4/2013) Since 2013 the courts, the government, and the National Assembly have united to protect the banks from the application of the Law. (see also EU-Pilot 8572/15)

The way the Hungarian authorities are dealing with the consumer debt crisis reveals the weaknesses in the Hungarian legal system. Judges, government officials, members of the National Assembly, and banking lawyers all believe that it is justified to violate the rule of law in order to maintain financial stability.

In contrast to the Hungarian authorities and banking lawyers, we, the members of the consumer protection association PITEE, believe that it is not the application of the Law that endangers financial stability but rather the bank’s abusive lending practices. Therefore, the costs for maintaining financial stability must be borne by the banks and not by the debtors.

Despite the regime change of 1989, Hungary is still suffering from the absence of democratic traditions, a stable and broadly acknowledged constitutional culture, and the rule of law. As long as the authorities refuse to apply the Law, they are violating the rule of law.

In view of the above we ask the European Parliament to adopt a resolution that urges the Hungarian authorities to solve the consumer debt crisis without violating the rule of law.

Please visit our website for more information about the Hungarian consumer debt crisis: http://www.pitee.org/english.

Yours sincerely,

ATTACHMENT

Relevant national provision:
Paragraph 213(1) of Act CXII of 1996 provides that, a consumer loan agreement is void (ceases to exist), if the credit institution (…) (b) provides misleading information about the effective annual percentage rate of charge; (c) applies hidden charges; (d) applies an unfair term in connection with the unilateral modification of the terms of the contract.

END

Az Európai Parlament a peticiónkat november 5. napján iktatta.

A Petíció magyar fordítása

Petíció 1187/2020
A fogyasztói jogok veszélyeztetik a pénzügyi stabilitást?

Tisztelt Montserrat asszony!

Arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy fogadjon el egy olyan állásfoglalást, amely sürgeti a magyar hatóságokat, hogy a jogállamiság megsértése nélkül oldják meg a fogyasztói adósságválságot.

A magyar bankok szisztematikusan megsértették a legfontosabb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket 2004 májusa és 2014 júliusa között, több mint 1,1 millió devizahitel-szerződést érintve. A bankok rejtették és manipulálták az árfolyamrést (valutaátváltás költségeit), manipulálták a kamatlábat, megtévesztő információkat szolgáltattak a tényleges éves hitelkamatlábról, és nem tájékoztatták megfelelően a fogyasztókat a devizaingadozás kockázatáról. Különböző kormányzati dokumentumok bizonyítják, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzáF) szemethunyt ezen jogsértések felett.

Az 1996. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: törvény) 213. cikkének (1) bekezdése (lásd melléklet) meghatározza, hogy a fentiekhez hasonló jogsértések feljogosítják az adósokat az érintett kölcsönszerződések megszüntetésére, amely esetben az adósoknak lényegesen alacsonyabb összeget a bankoknak, mint a szerződésben megállapodtak. Ezért a kölcsönszerződés megszüntetése jelentős pénzügyi előnyökkel jár az adósok számára.

A Magyar Országgyűlés ezt az egyértelmű és érthető szabályt 1996-ban fogadta el azzal a szándékkal, hogy a fogyasztóknak hatékony jogi védelmet nyújtson a visszaélésszerű hitelezési gyakorlatokkal szemben. Mivel az adósok számára biztosított jelentős pénzügyi előny egyenlő a hitelezők jelentős pénzügyi veszteségeivel, a jogszabály indoklása szerint a jelentős pénzügyi veszteségek kockázata megakadályozza a bankokat abban, hogy visszaélésszerű hitelezési gyakorlatot folytassanak. (lásd még a 2005/29 / EK irányelv 13. cikkét)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének korábbi vezetője, Szász Károly 2013-ban elismerte, hogy a PSzÁF tisztában van a bankok jogsértéseivel, de figyelmeztetett arra, hogy a törvény alkalmazása veszélyezteti a pénzügyi stabilitást és potenciálisan államcsődhöz vezet. (A PSZÁF elnöke össze-vissza beszél! (72811-4/2013)) 2013 óta a bíróságok, a kormány és az Országgyűlés összefogtak, hogy megvédjék a bankokat a törvény alkalmazásától. (lásd még: EU-Pilot 8572/15)

Az, ahogyan a magyar hatóságok kezelik a fogyasztói adósságválságot, feltárja a magyar jogrendszer gyengeségeit. A bírák, kormánytisztviselők, az Országgyűlés tagjai és a bankjogászok mind úgy vélik, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében indokolt a jogállamiság megsértése.

A magyar hatóságokkal és banki ügyvédekkel ellentétben mi, a PITEE fogyasztóvédelmi egyesület tagjai, úgy gondoljuk, hogy nem a törvény alkalmazása veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, hanem a bank visszaélésszerű hitelezési gyakorlata. Ezért a pénzügyi stabilitás fenntartásának költségeit a bankoknak, és nem az adósoknak kell viselniük.

Az 1989-es rendszerváltás ellenére Magyarország még mindig szenved a demokratikus hagyományok, a stabil és széles körben elismert alkotmányos kultúra és a jogállamiság hiányától. Amíg a hatóságok megtagadják a törvény alkalmazását, megsértik a jogállamiságot.

A fentiekre való tekintettel arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy fogadjon el olyan állásfoglalást, amely sürgeti a magyar hatóságokat, hogy a jogállamiság megsértése nélkül oldják meg a fogyasztói adósságválságot.

A magyar fogyasztói adósságválsággal kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra: http://www.pitee.org/english.

Üdvözlettel,

VÉGE

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza
a) a szerződés tárgyát,
b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,
c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét,
d) azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást,
e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,
f) a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint
g) a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölését.

Bankárkormány

Bankárkormány

 


Ne küldjön adományt!

Köszönjük az elmúlt években küldött adományokat!

Kérjük, jelenleg NE küldjenek nekünk adományokat az ERSTE Banknál vezetett bankszámlánkra!

 

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: