A Fővárosi Törvényszéken múlik hogy fizet-e osztalékot az OTP

2016. május 30.

Keresetet indítottunk az OTP Bank Nyrt. ellen május elején annak érdekében, hogy a bíróság tiltsa meg a banknak, hogy idén osztalékot fizessen.

Beperelte a PITEE az OTP-t. Fizethet-e osztalékot az OTP?
(2016.05.05)

A bank vezetősége eltitkolja a részvényesek elől, milyen pénzügyi következményei lesznek annak, ha a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága megállapítja, hogy a devizahiteles törvények sértik az adósok emberi jogait.

Egy demokratikus ország, jogállami igazságszolgáltatása megtiltaná az OTP-nek, hogy osztalékot fizessen.

Kiváncsian várjuk, hogyan döntenek a magyar bíróságok.

Az ugyved aki meghuzta az OTP bajszat (Figyelo)

(Figyelő 2016/20)

DownloadAz ügyvéd, aki meghúzta az OTP bajszát (Figyelő 2016/20)

Olvassa el a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott legutóbbi beadványunkat:

Olvass tovább »


Beperelte a PITEE az OTP-t. Fizethet-e osztalékot az OTP?

2016. május 5.
pitee-otp-duo

Törvény előtti egyenlőséget!

Megtámadta a PITEE a bíróságon az OTP közgyűlésének azt a határozatát, amelyik az osztalék kifizetéséről rendelkezik.

Az Egyesület, mint részvényes, azt kéri kereset levelében, hogy a Fővárosi Törvényszék helyezze hatályon kívül a 2015. évi éves jelentés elfogadásáról és az osztalék kifizetéséről szóló döntéseket, mert a közgyűlés azokat a törvényi követelmények megsértésével hozta.

DownloadPITEE keresetlevele az OTP ellen. Közgyűlési határozat megtámadása.
[2,2 MB] (2016 május 5.)

Olvass tovább »


A PKKB elutasította a keresetmódosításunkat

2016. február 17.

A PKKB elutasította a a 2016. január 4. napján benyújtott keresetmódosításunkat (Felhívás Keresetmódosításra).

Az elutasító végzés ellen fellebbeztünk. Álláspontunk szerint súlyosan sértik a parlament által módosított eljárási szabályok a devizahitelesek tisztességes eljárashoz fűződő emberi jogát (Alaptörvény XXVIII. cikk).

Egy demokratikus jogállamban a bírói kar egységesen utasítaná el ezeknek a törvényeknek a végrehajtását.

Bírói Eskü

Bírói eskü

Ezzel szemben Magyarországon a bírói kar szolgalelkűen végrehajtja a parlament utasításait.

Igyekszünk a lehető leghamarabb ezeket a törvényi rendelkezéseket is a strasbourgi bíróság elé vinni.

Olvass tovább »


Felhívás Keresetmódosításra

2016. január 4.
  • Újabb alkotmányjogi panasz
  • Elszámolás forint alapon
PKKB-Marko utca

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Folytatódik az egyéni kereset az OTP Bank és az OTP Jelzálog Bank ellen. A keresetet 2011 novemberében indítottuk egy fizetési meghagyással.

Egy bírósági ítélet, aminél kilóg a lóláb (2012.06.02)

Dr. Kökény Zsuzsanna, bíró, tavaly év végén ebben az ügyben is kiadta azt a végzést, amiben a kereseti kérelmünk megváltoztatására szólít fel (l. 2014. évi XL törvény 37. §)

Álláspontunk szerint ellentétes az európai jogállami hagyományokkal az, ha a törvényhozás önkényesen módosítja egy folyamatban lévő bírósági eljárás szabályait. Emiatt is az Emberi Jogok Európai Bíróságához kívánunk fordulni jogorvoslatért.

Alkotmányjogi Panasz minta
(a kötelező keresetmódosítás ellen)

Ennek ellenére eleget tettünk a dr. Kökény Zsuzsanna felhívásnak. A beadványunkban leírtuk, hogyan szükséges elszámolni az adós és a bankok között. Az általunk javasolt elszámolás a bankok által küldött elszámoláson (hiteltörténeti kimutatáson) alapul.

Ebben a bejegyzésben közzé tesszük a beadványunkat. Reméljük ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy mások is olyan elszámolást készítsenek, amiben kizárólag a forint összegeket veszik figyelembe.

 

Olvass tovább »


Közérdekű Kereset az OTP ellen – Folytatódnak a bírósági törvénysértések

2014. június 3.

A Fővárosi Törvényszék 2014. április 17. napján részben helyt adott közérdekű keresetünknek az OTP Bank ellen, és semmissé nyilvánította a bank egyoldalú szerződésmódosításait lehetővé tevő általános szerződési feltételt. A keresetünkben azt kértük, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére terjedjen ki. A Fővárosi Törvényszék azonban az ítélet terjedelmét leszűkítette a 2005-2007 között kötött hitelszerződésekre.

Az OTP szerződési feltétele tisztességtelen!

Darákné dr. Nagy Szilvia

Darákné dr. Nagy Szilvia
Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék ítélete ellen fellebbeztünk, annak érdekében, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére kiterjedjen.  A fellebbezést ezen a weboldalon közzé fogjuk tenni.

Aki 2011. november óta figyelemmel követi a per történetét, az tudja, hogy a  Fővárosi Törvényszék bírái mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresetünk sikertelen legyen; illetve, ha már a keresetet elutasítani nem lehet, akkor az eljárás a lehető legjobban elhúzódjon.

A  Fővárosi Törvényszék a fellebbezésünket május elején megkapta, és újabb eljárásjogi csűrés-csavarásba kezdett annak érdekében, hogy a pert tovább elhúzza.

A devizahitelek problémájára jogállami megoldást csak a bírósági eljárások tudnak adni. Ennek azonban az a feltétele, hogy a bíróságok betartsák a jogállami normákat és számon kérjék a hatalmi eliten a törvények betartását.

Magyarország mindaddig nem lesz egy sikeres és erős ország, amíg a bíróságok kiszolgálják a hatalmi elit érdekeit.

Olvassa el a közérdekű kereset újabb dokumentumait:

Olvass tovább »


Közérdekű Kereset az OTP ellen – Az OTP szerződési feltétele tisztességtelen!

2014. április 18.

A Fővárosi Törvényszék tisztességtelennek nyilvánította az OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. azon általános szerződési feltételét, amelyik felhatalmazta a két hitelintézetet arra, hogy egyoldalúan módosítsák a fogyasztói hitelek költségeit.

A Fővárosi Törvényszék döntése összhangban áll az Európai Unió fogyasztóvédelmi elveivel, és a német legfelsőbb bíróság 2009. április 21. napján kelt ítéletével.

    Jogbiztonságot!

Jogbiztonságot!

A Fővárosi Törvényszék döntése mutatja, hogy, ha egy országban működik az igazságszolgáltatás, akkor nincs szükség törvényekkel beavatkozni a fogyasztói jogviták eldöntésébe.
Olvass tovább »


Folytatódik az egyéni per az OTP ellen – Másodfokon is semmis-e a szerződés? (2014.04.16)

2014. április 8.

Folytatódik az egyéni per az OTP ellen.

Jogában áll-e a Kúriának kiiktatni a polgári törvénykönyv rendelkezéseit? Hány semmisségi ok van az OTP deviza alapú hitelszerződésében? Van-e a szerződésben, a 6/2013 sz. PJE alapján, kijavíthatatlan semmisségi ok? Visszatér-e az árfolyamrés a semmisségi okok közé? Európai jogot sért-e a szerződések kiegészítése?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő tárgyaláson.

 PITEE-Egyeni Per A tárgyalás időpontja:

2014. április 16.
8:30

Budapest V. Markó utca 27.

II. em. 43.

Ebben a bejegyzésben áttekintheti az eljárás eddigi menetét,

és elolvashatja az OTP Bank fellebbezését.
Olvass tovább »