Mit érdemes tudni a strasbourgi eljárásról?

EJEB

Emberi Jogok Európai Bírósága

November 15. napjáig lehet csatlakozni a PITEE egyesület által indítandó második csoportos strasbourgi eljáráshoz.

A csatlakozáshoz szükséges teendőket a weboldalunkon elolvashatja.

Az elmúlt napokban rengeteg emailt kaptunk a strabsourgi bírósági eljárással kapcsolatban.

 • Mi az emberi jogok európai bírósága?
 • Mi az emberi jogok európai egyezménye?
 • Milyen tevékenységet fejt ki az emberi jogok európai bírósága?
 • Milyen esetekben fordulhatunk az emberi jogok európai bíróságához?
 • Milyen feltételeknek kell eleget tenni a kérelem benyújtásához?
 • Hogyan forduljon a bírósághoz az a személy, aki egyezménysértés áldozatának tartja magát?
 • Milyen eredménnyel zárulhat az eljárás?
 • Mi nem várható az emberi jogok európai bíróságától?

Az Emberi Jogok Európai Bírósága külön kidványt készített ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


PITEE-Irany-Strasbourg kicsi

Szükséges dokumentumok:

Download Regisztráció – Strasbourg második kör (2015.11.15-ig)

scribdRegisztráció – Strasbourg második kör (2015.11.15-ig)

Mire vonatkozzon a kérelem?

 • A kérelemnek az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt valamelyik jogra kell vonatkoznia. A devizahiteles törvények esetében a magyar parlament az Egyezmény 6. cikkéet sértette meg.

Egyezmény 6. Cikk – Tisztességes tárgyaláshoz való jog
Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően.

 • A Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményén kívül valamely más nemzetközi szerződést – pl. az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát vagy az Európai Unió Alapjogi Chartáját – megsértették-e.
  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának a megsértését jelenleg az Európai Unió bizottsága vizsgálja (A devizahitelesek ügye foglalkoztatja az európai demokratikus intézményeket, 2015.01.05)

Melyek az eljárás főbb jellemzői?

Az eljárás írásban zajlik. Ezért a Bíróság általában nem tart tárgyalást, és a kérelmezőt írásban értesítik a Bíróság határozatairól.

 • Az eljárás illetékmentes.
 • Az eljárás kezdeti szakaszában még nem, de a kérelemnek a Kormány részére történő esetleges megküldését követően kötelező a jogi képviselet. Tudnivaló azonban, hogy a kérelmek többségét a Bíróság anélkül nyilvánítja elfogadhatatlannak, hogy azokról a Kormányt értesítené.
 • A kérelmezőnek csak saját költségeit kell viselnie (ügyvédi díj, ill. a kutatással és levelezéssel kapcsolatos költségek).
 • Miután kérelmét benyújtotta, a kérelmező jogsegély iránti kérelmet terjeszthet elő. A jogsegély azonban nem jár alanyi jogon, és nem döntenek róla azonnal, hanem csak az eljárás későbbi szakaszában.

Hogyan zajlik az eljárás?

A Bíróságnak először azt kell megvizsgálnia, hogy a kérelem elfogadható-e. Ez azt jelenti, hogy a kérelemnek meg kell felelnie az Egyezményben meghatározott feltételeknek. Ha a feltételek nem teljesülnek, a kérelmet elutasítják. Ha a kérelmező több panaszt is előterjesztett, a Bíróság egyes panaszokat elfogadhatónak nyilváníthat, míg másokat elutasíthat.

 • Ha a kérelmet vagy a kérelmező egyes panaszait elfogadhatatlannak nyilvánítják, a határozat végleges, és ellene nincs helye jogorvoslatnak.
 • Ha a kérelmet vagy a kérelmező egyes panaszait elfogadhatónak nyilvánítják, a Bíróság arra ösztönzi a feleket (a kérelmezőt és az érintett államot), hogy jussanak békés megegyezésre. Ha megegyezés nem jön létre, a Bíróság érdemben vizsgálja az ügyet, azaz megállapítja, hogy megsértették-e az Egyezményt.

Mennyi ideig tart az eljárás?

A jelenlegi ügyhátralékra tekintettel a kérelmezőnek akár egy évet is kell várnia, mielőtt a Bíróság hozzákezdene a kérelem vizsgálatához. Egyes kérelmeket sürgősen, soron kívül dolgoznak fel, különösen, ha a kérelmezőt azonnali fizikai veszély fenyegeti.

Ismertebb Magyarország elleni eljárások időtartama:

Baka András Ravasz László Trafiktörvény
Ügyszám 20261/12 64239/12 65681/13
Keresetlevél 2012.03.14. 2012.09.28. 2013.10.14.
 Ítélet 2014.05.27. 2014.10.07. 2015.01.13.
 Időtartam 2 év, 2 hónap 2 év

1 év, 3 hónap

Milyen eredménnyel zárulhat az eljárás?

Ha a Bíróság megállapítja, hogy jogsértés történt, „igazságos elégtételt” nyújthat a kérelmezőnek, azaz bizonyos károk megtérítéseként pénzösszeget ítélhet meg, és az alperesi államot a kérelmező
költségeinek megtérítésére is kötelezheti. Ha a Bíróság azt állapítja meg, hogy nem történt jogsértés, a kérelmezőnek nem kell a sajátján felüli perköltséget (az alperesi állam költségeit) megfizetnie.

Töltse le a teljes tájékoztatót

Töltse le a tájékoztatót

Töltse le a tájékoztatót

PITEE-Irany-Strasbourg kicsi

Szükséges dokumentumok:

Download Regisztráció – Strasbourg második kör (2015.11.15-ig)

scribdRegisztráció – Strasbourg második kör (2015.11.15-ig)

Bankárkormány

Bankárkormány

 


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:EJEB
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt szereti: