A PKKB elutasította a keresetmódosításunkat

A PKKB elutasította a a 2016. január 4. napján benyújtott keresetmódosításunkat (Felhívás Keresetmódosításra).

Az elutasító végzés ellen fellebbeztünk. Álláspontunk szerint súlyosan sértik a parlament által módosított eljárási szabályok a devizahitelesek tisztességes eljárashoz fűződő emberi jogát (Alaptörvény XXVIII. cikk).

Egy demokratikus jogállamban a bírói kar egységesen utasítaná el ezeknek a törvényeknek a végrehajtását.

Bírói Eskü

Bírói eskü

Ezzel szemben Magyarországon a bírói kar szolgalelkűen végrehajtja a parlament utasításait.

Igyekszünk a lehető leghamarabb ezeket a törvényi rendelkezéseket is a strasbourgi bíróság elé vinni.


Iratkozzon fel a jobb-oldali oszlopban a Hírlevelünkre, Likeoljon minket a Facebookon és kövessen minket a Twitteren, hogy az elsők között értesüljön az eredményeinkről!


Tárgy: Jogalap nélküli gazdagodás
9.P. 92.875/2015/4.

Tisztelt Bíróság!

Alulírott, [XXXXXXXX], mint [XXXXXXXX] (felperes) jogi képviselője, a felperes nevében, a felperes és az OTP Bank Nyilvános Részvénytársasággal valamint az OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – alperesek – szemben, jogalap nélküli gazdagodás alapján indult perében, a bíróság 2016. január 20. napján kelt végzésére tekintettel az alábbi:

fellebbezést

terjesztem elő:

Kérem a másodfokú bíróságot, hogy:

  • állapítsa meg, hogy a 2006. november 14. napján kötött svájci frankban nyilvántartott jelzálog-típusú hitelszerződés semmis.
  • alkalmazza az érvénytelenség jogkövetkezményeként az 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 2. pontját (teljes érvénytelenség).
  • kötelezze az alpereseket, mint egyetemleges adósokat, hogy fizessenek vissza a felperesnek 885.297 Ft-ot;
  • kötelezze az alpereseket, hogy fizessenek 7% késedelmi kamatot 2012. február napjától a fenti pénztartozás kiegyenlítésének napjáig; és
  • kötelezze az alpereseket az eljárási költségek viselésé
Távirányítás

Távirányítás

A elsőfokú bíróság 2016. január 20. napján kelt 9.P. 92.875/2015/4 sz. végzésével az eljárást megszüntette. Az elsőfokú bíróság végzése az alábbi érvek alapján jogszabályba ütközik: Az elsőfokú bíróság egy olyan rendelkezés alapján hozta meg a végzését, amelyik sérti a felperes emberi jogait. Egy demokratikus jogállamban minden bírónak kötelessége meggyőződnie arról, hogy egy adott alkalmazandó jogszabály sérti-e a tisztességes eljárás követelményeit. A bíráknak ez a kötelessége egyértelműen kiderül az Alaptörvény 28. cikkéből és a Polgári Perrendtartás. 2. § (1) bekezdéséből. Ezen vizsgálat során a bíró nem utasítható. Ehhez a vizsgálathoz a bírónak nem kötelessége az Alkotmánybíróság állásfoglalását kérni. Ezt a vizsgálatot minden bírónak a saját tudása és lelkiismerete alapján kell elvégeznie. Az elsőfokú bíró arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás megszüntetését előíró jogszabály nem sérti a tisztességes eljárás követelményét. Kérjük a másodfokú bíróságot, hogy hagyja figyelmen kívül a felperes emberi jogait sértő jogszabályokat és, és ítélje meg a fenti kereseti kérelmeket.

Budapest, 2016. február 12.

Független bíróságok

Független bíróságok


Kérjük, támogassa egyesületünk tevékenységét!
A legkisebb adomány is számít.

Bankszámlaszámunk: Számla tulajdonos:
Pénzügyi Ismeretterjesztő és
Érdek-képviseleti Egyesület

Számlavezető Bank:
ERSTE Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám
11600006-00000000-40556309

Támogatását nagyon köszönjük!

Reklámok

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt kedveli: