Jogszerű-e az eljárások felfüggesztése?

2014. augusztus 28.

Az Országos Bírói Hivatal tájékoztatása szerint közel tízezer peres eljárást függesztettek fel a bíróságok a devizahitelek rendezését célzó törvény alapján (Tízezer devizaper áll le országszerte, 2014. július 30.).

Ez a törvényi szabályozás, valamint az a tény, hogy ezt a szabályozást a bíróságok szó nélkül végrehajtották, újabb bizonyítékai annak, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás nem független a kormány és a parlament akaratától. Hiszen ha a kormány és parlament úgy akarja, akkor láthatóan beleszólhat a bírósági eljárások ügymenetébe.

Alszik a széken a kabát

Alszik a széken a kabát

Egy jogállamban a bíróságok függetlensége arra is kiterjed, hogy milyen sorrendben tárgyalják a kereseteket. Emiatt a bírósági eljárások felfüggesztése ellentétes a jogállami elvekkel. Elszomorító, hogy az igazságszolgáltatás vezetői nem védik a bíróságok függetlenségét.
Olvass tovább »


A kormány és a bíróságok büntetni készülnek a pereskedő devizahiteleseket?

2014. augusztus 25.

Jogszerű-e a a bírósági eljárások felfüggesztése? Ki fogja kifizetni a perilletéket? Ki fogja kifizetni a fogyasztók jogi képviselőit? Mit lehet tenni, ha a posta kézbesítette az eljárást felfüggesztő végzést? Szavazzon: ki fizesse az eddigi eljárások költségeit?

Ki viseli majd az eddigi peres eljarasok költségeit?

Ki viseli majd az eddigi peres eljarasok költségeit?

Augusztusban állítólag tízezer devizahiteles pert függesztettek fel a bíróságok.  Az eljárások felfüggesztése, a 2014. évi XXXVIII. sz. törvény szerint legfeljebb az év végéig tarthat. Pont addig, amíg a tervek szerint lezárulnak azok a perek, amiket augusztus végétől indítanak a bankok az állam ellen (Furcsa véget ért az első devizahiteles per, portfolio.hu, 2014.08.23.).

Vajon mi értelme lesz folytatni a felfüggesztett pereket, ha a bankok és az állam közötti perekben jogerős döntések születtek?

Olvass tovább »


Kikértük az ügyvédi irodák megbízási szerződéseit

2014. augusztus 18.

Tárgy: Adatigénylés – Megbízási Szerződések Másolatai
Dátum: 2014. augusztus 15. 9:21 
Címzett: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

mno.hu

mno.hu

Tisztelt Dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter!

 
A Magyar Nemzetben megjelent mellékelt híradás szerint, a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium az alábbi ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződést az állam képviseletére a bankok által indítandó devizahiteles perekkel kapcsolatban: 
 
 
 

  • CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda;
  • Kovács, Barborják és Társai;
  • Rátky Miklós és Társai;
  • Réti, Antal és Társai;
  • SBGK Ügyvédi Iroda; és
  • Jurasits Ügyvédi Iroda;

Olvass tovább »


Ismét pályázunk állami támogatásra (Magyar Nemzeti Bank – Civilháló)

2014. augusztus 15.

Az egyesület finanszírozása hosszú ideje megoldatlan.

Eleinte nem pályáztunk állami támogatásra, mert úgy gondoltuk, amíg szabadon, nyíltan és határozottan kritizáljuk a hatalmi elit és az állami szervek működését, addig nincs esélyünk pályázati támogatást nyerni. Ezzel egyidejűleg azt reméltük, hogy a munkák eredményei alapján eljut hozzánk annyi önkéntest támogatás, amennyi működésünkhöz szükséges.

emptytrouser

Első pályázatunkat idén év elején írtuk meg és adtuk be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Az igényelt támogatást fogyasztóvédelmi közérdekű keresetekre ákartuk fordítani (Pályázunk állami támogatásra (FV-I-14), 2014.03.07). Pályázatunk sikertelen volt. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint ugyanis “nem indokolt” a devizahitelesek jogvédelme (Értesítés elutasított pályázatról (FV-I-14-A-0009), 2014.04.04)

Most ismét pályázunk. Ezúttal a Magyar Nemzeti Bank Civilhálója keretében.

Ebben a bejegyzésben beleolvashat a pályázati felhívásba és a pályázati beadványunkba.

Olvass tovább »


Kérjük NE írja alá a devizahitelek rendezését célzó törvényt! – Nyílt levél dr. Áder János Köztársasági Elnökhöz

2014. július 7.
Köztársasági Elnök

Köztársasági Elnök

Dr. Áder János
Köztársasági Elnök

Sándor-palota
Budapest
Szent György tér 1–2.
1014

Tárgy: Törvényjavaslat a devizahitelekről

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Egyesületünk több mint két éve küzd jogállami eszközökkel a devizahitelesek helyzetének megoldása érdekében. Egyesületünk munkája is hozzájárult ahhoz, hogy az „árfolyamrés” alkalmazása és az egyoldalú szerződésmódosítások jogszerűsége az igazságszolgáltatás látókörébe került. Ez a munka adja az alapot ahhoz, hogy most a devizahitelesek nevében Önhöz forduljunk segítségért.

Az Országgyűlés 2014. július 4. napján 184 „Igen” szavazattal elfogadta a „Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről” szóló törvényt.

A devizahitelesek nevében arra kérem Önt, hogy aláírása megtagadásával gátolja meg, hogy ez a törvény hatályba léphessen!

Olvass tovább »


Kúria és az árfolyamrés – A jogrendszer állatorvosi lova

2014. június 6.

A Kúria 2014. június 3. napján tájékoztatót adott ki, a Kásler Árpád és neje által indított perben (Gfv.VII.30.160/2014.) hozott elvi határozatról. Magát az elvi határozatot a Kúria eddig nem tette közzé, ezért a szakmai nyilvánosság egyelőre nem ismeri azokat az indokokat, amelyek alapján a Kúria a tájékoztatóban megfogalmazott következtetésekre jutott.

A Kúria elvi döntése az ún. “árfolyamrés” jogi megítélését egészíti ki újabb részletekkel.

Az “árfolyamrés” esete a magyar jogrendszer állatorvosi lova.

Az “árfolyamrés” jogi megítélése körüli évek óta tartó zavaros huzavona jól mutatja, hogy a magyar jogi kultúra alkalmatlan arra, hogy elősegítse a gazdaság fejlődését, a demokrácia megszilárdulását és Magyarország felzárkózást a világ fejlett nemzeteihez.

A szerződéseket érvényben kell tartani

A szerződéseket érvényben kell tartani

Olvass tovább »


Közérdekű Kereset az OTP ellen – Folytatódnak a bírósági törvénysértések

2014. június 3.

A Fővárosi Törvényszék 2014. április 17. napján részben helyt adott közérdekű keresetünknek az OTP Bank ellen, és semmissé nyilvánította a bank egyoldalú szerződésmódosításait lehetővé tevő általános szerződési feltételt. A keresetünkben azt kértük, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére terjedjen ki. A Fővárosi Törvényszék azonban az ítélet terjedelmét leszűkítette a 2005-2007 között kötött hitelszerződésekre.

Az OTP szerződési feltétele tisztességtelen!

Darákné dr. Nagy Szilvia

Darákné dr. Nagy Szilvia
Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék ítélete ellen fellebbeztünk, annak érdekében, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére kiterjedjen.  A fellebbezést ezen a weboldalon közzé fogjuk tenni.

Aki 2011. november óta figyelemmel követi a per történetét, az tudja, hogy a  Fővárosi Törvényszék bírái mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresetünk sikertelen legyen; illetve, ha már a keresetet elutasítani nem lehet, akkor az eljárás a lehető legjobban elhúzódjon.

A  Fővárosi Törvényszék a fellebbezésünket május elején megkapta, és újabb eljárásjogi csűrés-csavarásba kezdett annak érdekében, hogy a pert tovább elhúzza.

A devizahitelek problémájára jogállami megoldást csak a bírósági eljárások tudnak adni. Ennek azonban az a feltétele, hogy a bíróságok betartsák a jogállami normákat és számon kérjék a hatalmi eliten a törvények betartását.

Magyarország mindaddig nem lesz egy sikeres és erős ország, amíg a bíróságok kiszolgálják a hatalmi elit érdekeit.

Olvassa el a közérdekű kereset újabb dokumentumait:

Olvass tovább »


Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 4,930 követőhöz