Kérjük NE írja alá a devizahitelek rendezését célzó törvényt! – Nyílt levél dr. Áder János Köztársasági Elnökhöz

2014. július 7.
Köztársasági Elnök

Köztársasági Elnök

Dr. Áder János
Köztársasági Elnök

Sándor-palota
Budapest
Szent György tér 1–2.
1014

Tárgy: Törvényjavaslat a devizahitelekről

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Egyesületünk több mint két éve küzd jogállami eszközökkel a devizahitelesek helyzetének megoldása érdekében. Egyesületünk munkája is hozzájárult ahhoz, hogy az „árfolyamrés” alkalmazása és az egyoldalú szerződésmódosítások jogszerűsége az igazságszolgáltatás látókörébe került. Ez a munka adja az alapot ahhoz, hogy most a devizahitelesek nevében Önhöz forduljunk segítségért.

Az Országgyűlés 2014. július 4. napján 184 „Igen” szavazattal elfogadta a „Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről” szóló törvényt.

A devizahitelesek nevében arra kérem Önt, hogy aláírása megtagadásával gátolja meg, hogy ez a törvény hatályba léphessen!

Olvass tovább »


Kúria és az árfolyamrés – A jogrendszer állatorvosi lova

2014. június 6.

A Kúria 2014. június 3. napján tájékoztatót adott ki, a Kásler Árpád és neje által indított perben (Gfv.VII.30.160/2014.) hozott elvi határozatról. Magát az elvi határozatot a Kúria eddig nem tette közzé, ezért a szakmai nyilvánosság egyelőre nem ismeri azokat az indokokat, amelyek alapján a Kúria a tájékoztatóban megfogalmazott következtetésekre jutott.

A Kúria elvi döntése az ún. “árfolyamrés” jogi megítélését egészíti ki újabb részletekkel.

Az “árfolyamrés” esete a magyar jogrendszer állatorvosi lova.

Az “árfolyamrés” jogi megítélése körüli évek óta tartó zavaros huzavona jól mutatja, hogy a magyar jogi kultúra alkalmatlan arra, hogy elősegítse a gazdaság fejlődését, a demokrácia megszilárdulását és Magyarország felzárkózást a világ fejlett nemzeteihez.

A szerződéseket érvényben kell tartani

A szerződéseket érvényben kell tartani

Olvass tovább »


Közérdekű Kereset az OTP ellen – Folytatódnak a bírósági törvénysértések

2014. június 3.

A Fővárosi Törvényszék 2014. április 17. napján részben helyt adott közérdekű keresetünknek az OTP Bank ellen, és semmissé nyilvánította a bank egyoldalú szerződésmódosításait lehetővé tevő általános szerződési feltételt. A keresetünkben azt kértük, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére terjedjen ki. A Fővárosi Törvényszék azonban az ítélet terjedelmét leszűkítette a 2005-2007 között kötött hitelszerződésekre.

Az OTP szerződési feltétele tisztességtelen!

Darákné dr. Nagy Szilvia

Darákné dr. Nagy Szilvia
Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék ítélete ellen fellebbeztünk, annak érdekében, hogy az ítélet terjedelme az OTP Bank 2002-2009 között kötött valamennyi deviza-alapú lakáscélú szerződésére kiterjedjen.  A fellebbezést ezen a weboldalon közzé fogjuk tenni.

Aki 2011. november óta figyelemmel követi a per történetét, az tudja, hogy a  Fővárosi Törvényszék bírái mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresetünk sikertelen legyen; illetve, ha már a keresetet elutasítani nem lehet, akkor az eljárás a lehető legjobban elhúzódjon.

A  Fővárosi Törvényszék a fellebbezésünket május elején megkapta, és újabb eljárásjogi csűrés-csavarásba kezdett annak érdekében, hogy a pert tovább elhúzza.

A devizahitelek problémájára jogállami megoldást csak a bírósági eljárások tudnak adni. Ennek azonban az a feltétele, hogy a bíróságok betartsák a jogállami normákat és számon kérjék a hatalmi eliten a törvények betartását.

Magyarország mindaddig nem lesz egy sikeres és erős ország, amíg a bíróságok kiszolgálják a hatalmi elit érdekeit.

Olvassa el a közérdekű kereset újabb dokumentumait:

Olvass tovább »


Közérdekű Kereset az OTP ellen – Az OTP szerződési feltétele tisztességtelen!

2014. április 18.

A Fővárosi Törvényszék tisztességtelennek nyilvánította az OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. azon általános szerződési feltételét, amelyik felhatalmazta a két hitelintézetet arra, hogy egyoldalúan módosítsák a fogyasztói hitelek költségeit.

A Fővárosi Törvényszék döntése összhangban áll az Európai Unió fogyasztóvédelmi elveivel, és a német legfelsőbb bíróság 2009. április 21. napján kelt ítéletével.

    Jogbiztonságot!

Jogbiztonságot!

A Fővárosi Törvényszék döntése mutatja, hogy, ha egy országban működik az igazságszolgáltatás, akkor nincs szükség törvényekkel beavatkozni a fogyasztói jogviták eldöntésébe.
Olvass tovább »


Az OTP kiegészítette a fellebbezését

2014. április 15.

Holnap reggel tárgyalás a Fővárosi Törvényszéken!

Budapest V. Markó utca 27.
Terem: II. em. 43.

Az OTP Bank kiegészítette a fellebbezését

Download Töltse le az OTP fellebbezésének a kiegészítését

Várunk minden érdeklődőt!
Olvass tovább »


Folytatódik az egyéni per az OTP ellen – Mi értelme van kiegészíteni a szerződéseket?

2014. április 14.

Szerdán reggel (2014. április 16., 8:30) folytatódik az egyéni per az OTP Bank ellen.

Hány semmisségi okra van szükség ahhoz, hogy végleg semmis legyen a deviza alapú hitelszerződés?

pitee-lufi-tu

Megtámadás

A Kúria a 2013. július 4. napján kelt közbenső ítéletében megállapította, hogy a szerződés semmis, mert a bank a szerződésben nem tüntetett fel egy költségelemet. A Kúria ugyanakkor a szerződést kiegészítette a hiányzó költségelem értékével, és a szerződést – a kiegészített tartalommal – érvényessé nyilvánította.

A Kúria álláspontja szerint, a szerződések kiegészítése nyújtja a legnagyobb védelmet a fogyasztóknak.

Álláspontunk szerint a szerződések kiegészítése jogtalan és csak elodázza a probléma megoldását.
Azok a fogyasztók, akik képmutatásnak tartják a Kúria, fogyasztók iránt érzett felelősségtudatát, azok megtámadhatják a kiegészített szerződéseket.

Ebben a bejegyzésben elolvashatja a felperes ellenkérelmét. Olvass tovább »


Folytatódik az egyéni per az OTP ellen – Másodfokon is semmis-e a szerződés? (2014.04.16)

2014. április 8.

Folytatódik az egyéni per az OTP ellen.

Jogában áll-e a Kúriának kiiktatni a polgári törvénykönyv rendelkezéseit? Hány semmisségi ok van az OTP deviza alapú hitelszerződésében? Van-e a szerződésben, a 6/2013 sz. PJE alapján, kijavíthatatlan semmisségi ok? Visszatér-e az árfolyamrés a semmisségi okok közé? Európai jogot sért-e a szerződések kiegészítése?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő tárgyaláson.

 PITEE-Egyeni Per A tárgyalás időpontja:

2014. április 16.
8:30

Budapest V. Markó utca 27.

II. em. 43.

Ebben a bejegyzésben áttekintheti az eljárás eddigi menetét,

és elolvashatja az OTP Bank fellebbezését.
Olvass tovább »


Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 4,835 követőhöz