Alkotmányjogi panasz a vészhelyzet kihirdetése ellen

2020. március 31.

A PITEE egyesület alkotmányjogi panaszt nyújtott be ma az Alkotmánybírósághoz a Kormány 40/2020 (III.11) Korm. rendelete ellen.

Az egyesület kéri az Alkotmánybíróságot, hogy semmisítse meg a rendeletet mert az ellentétes az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésével.

Az Alaptörvény csak “elemi csapás” vagy “ipari szerencsétlenség” esetén engedi meg a vészhelyzet kihirdetését. Ezzel szemben a Kormány “tömeges megbetegedést okozó humánjárvány” miatt hirdetett vészhelyzetet. A katasztrófavédelmi törvény szerint azonban egy járvány nem elemi csapás és nem ipari szerencsétlenség.

Nyilvánvaló, hogy a kormány rendelete az Alaptörvénybe ütközik, ezért az Alkotmánybíróságnak azt meg kell semmisítenie.

Olvassa el ebben a bejegyzésben, hogy hány további ponton ellentétes a rendelet az alkotmánnyal.

Olvass tovább »


Hiánypótlási Beadvány – AB Panasz az önálló zálogjog ellen

2017. január 24.

Ismét lecsapott Dr. Bitskey Botond, a diktatúra főtitkára, a jogkereső állampolgárokra.

Dr. Bitskey szerint, a decemberben közzétett Alkotmánybírósági panasz beadványunk, nem tartalmaz „alkotmányjogilag értékelhető érvekkel alátámasztott indokolást”.

PITEE Alkotmanybirosag Bitskey Botond

Dr. Bitskey Botond, a diktatúra pribékje

A főtitkár úr kilátásba helyezi, hogy elutasítja a benyújtott alkotmányjogi panaszokat, ha nem ad be mindenki 30 napon belül egy hiánypótlási beadványt.

Ebben a bejegyzésben közzé tesszük a hiánypótlási beadványunk mintáját.

SZAVAZZON a bejegyzés végén: Ön milyen munkát adna Dr Bitskey Botondnak egy jogállami rendszerváltás után?

Olvass tovább »


Védje meg a lakását! Ne engedje az önálló zálogjog bevezetését!

2016. december 13.

Az adósok újabb lehetőségek kaptak arra, hogy a strasbourgi emberi jogi bírósághoz forduljanak jogvédelemért.

Az Országgyűlés ismét megsértette az adósok emberi jogait azzal, hogy beavatkozott magánjogi szerződésekbe.

Strasbourg az egyetlen független bíróság.

Védje meg a lakását! Ne engedje az önálló zálogjog bevezetését!

Ebben a bejegyzésben egy alkotmányjogi panasz mintáját találja.

Ezt a mintát bárki felhasználhatja, aki 2016. október 1. napja előtt kötött deviza vagy forint hitelszerződést.

Ezt a mintát azok is benyújthatják, akik már adtak be korábban alkotmányjogi panaszt az alkotmánybírósághoz.

Olvass tovább »


Az AB visszautasította az autóhitelesek és a személyihitelesek panaszait – Indulhatnak az újabb strasbourgi eljárások

2016. május 18.

Az Alkotmánybíróság (AB) visszautasította az autóhitelesek és a személyihitelesek panaszait (összevont ügyszám: IV/227/2016.).

MKAB-Entourage

summa cum laude dictatura

Az AB indoklása szerint elfogadható az, ha az Országgyűlés úgy erőszakolja ki a hitelszerződések módosítását, hogy az adós hallgatását úgy tekinti, mintha az adós beleegyezne a szerződésmódosításba (2015. évi CXLV. törvény 13. § (5) bek. és 18. § (3) bek.).

Az adósoknak joguk van kérni az Emberi Jogok Európai Bíróságától (EJEB), hogy vizsgálja meg a szerződések módosításának ezt a módját.

Az Alkotmánybíróság joggyakorlata igazolja, hogy Magyarországon nincs jogállam, mert nincsenek a hatalmi ágak elválasztva egymástól.

Az alkotmánybírák nyilvánvalóan nem értik, hogy egy jogállamban a törvényhozásnak nincs joga beleszólni magánjogi szerződésekbe.

A PITEE egyesület ismét segítséget fog nyújtani azoknak, akik a strasbourgi bírósághoz kívánnak fordulni jogvédelemért. Hamarosan elkészítjük a szükséges beadványok tervezetét, és a weboldalunkon közzétesszük a részvétel feltételeit.

A strasbourgi eljárás elindítására, az elutasító végzés kézbesítésétől számítva  6 hónap áll rendelkezésre.

Olvass tovább »


Forintosítás – AB Panasz Hiánypótlás

2016. március 7.

Az autóhitelesek és a személyi hitelesek április 4. napjáig nyújthatnak be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz, ha kártérítést akarnak kérni az árfolyamkockázatból eredő kárukért.

Az Alkotmánybíróság a beadványokat el fogja utasítani.

Azok a devizahitelesek, akik benyújtják a panaszt, az elutasítást követően fordulhatnak a strasbourgi emberi jogi bírósághoz jogvédelemért.

Alkotmanybirosag - Clausula Rebus sic stantibus

Egy demokráciában a parlament nem bíróság

Dr. Bitskey Botond, az alkotmánybíróság főtitkára, hiánypótló felszólítást küldött az egyik devizahitelesnek.

Ebben a bejegyzésben közzé tesszük azt a beadványt, amit a hiánypótló felszólításra lehet válaszként benyújtani.

Váltson Ön is jegyet a strasbourgi eljáráshoz! 

Adjon be Ön is alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz!

 

Olvass tovább »


Forintosítás – A személyi hitelesek is indulhatnak Strasbourgba

2016. február 27.

Az Országgyűlés megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, hogy törvénnyel módosította a deviza alapú hitelszerződéseket.

Az Alkotmánybíróság megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, hogy megengedi a deviza alapú hitelszerződések törvénnyel történő módosítását.

Ezek a jogsértések egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlanok.

Az igazságszolgáltatás a bíróságok feladata (Alaptörvény 25. cikk (1) bek.)

Az igazságszolgáltatás a bíróságok feladata (Alaptörvény 25. cikk (1) bek.)

Az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság jogsértései ellen az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) tud jogvédelmet nyújtani.

Aki az EJEB-hez akar fordulni jogvédelemért, annak első lépésben alkotmányjogi panaszt kell benyújtania az Alkotmánybírósághoz. Jelenleg az autóhitelesek és a személyi hitelesek adhatnak be alkotmányjogi panaszt.

Töltse le a javasolt beadvány mintánkat!

Olvass tovább »


Bitskey Botond ellentmond saját magának is, ha szükséges

2016. február 22.

Január elején alkotmányjogi panasszal fordultunk az Alkotmánybírósághoz, mert az európai emberi jogokkal ellentétes az, ahogyan a bíróságok kezelik a devizahitelesek pereit (l. AB Panasz a kötelező keresetmódosítás ellen).

Beadványunkra Dr. Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára, válaszolt. Álláspontja szerint a beadványunk “nem felel meg az Abtv.-ben foglalt feltételeknek, annak érdemi vizsgálatára nincs lehetőség” (l. IV/154-1/2016).

PITEE Alkotmanybirosag Bitskey Botond

A vágany mellet kérjük, vigyázzanak!

Érdekes módon Dr. Bitskey Botond mostani álláspontja szöges ellentétben áll Dr. Bitskey Botond 2014-ben kiadott könvyével.

Az a tény, hogy az Alkotmánybíróság főtitkára kénye kedve szerint váltogatja a jogi álláspontját, egy újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarországon nincs demokratikus alkotmánybíráskodás.

Olvass tovább »